17/2006. (V. 25.) önkormányzati rendelete alapján üres, illetőleg az előre ismert időpontban megüresedő helyiség bérbeadására – amennyiben az a polgármesteri hivatal egységének, az önkormányzat költségvetési szervének, valamint gazdasági társaságának az elhelyezéséhez nem szükséges – pályázati eljárás lefolytatása után kerülhet sor.

A pályázaton részt vevők közül bérlő az lehet, aki a pályázati feltételeknek megfelel és a legmagasabb összegű bérleti díjra tesz ajánlatot.

">

SZOMBATHELY MJV POLGÁRMESTERI HIVATALA – Önkormányzati tulajdonú helyiségek bérbeadása (pályázat eljárás keretében)

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a helyiségbérlet szabályairól szóló 17/2006. (V. 25.) önkormányzati rendelete alapján üres, illetőleg az előre ismert időpontban megüresedő helyiség bérbeadására – amennyiben az a polgármesteri hivatal egységének, az önkormányzat költségvetési szervének, valamint gazdasági társaságának az elhelyezéséhez nem szükséges – pályázati eljárás lefolytatása után kerülhet sor.

A pályázaton részt vevők közül bérlő az lehet, aki a pályázati feltételeknek megfelel és a legmagasabb összegű bérleti díjra tesz ajánlatot.

Kulcsszavak: helyiségek bérbeadása, Szombathely, pályázat

Természetes személy, jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet.

A pályázati felhívásban foglaltaknak megfelelően benyújtani a pályázatot, részt venni az esetleges liciteljáráson.

A pályázati felhívásban egyedileg megállapított határidők.

Pályázati biztosíték.

A bérleti szerződésben meghatározott bérleti díj.

3 havi bérleti díjnak megfelelő összegű óvadék.

A 17/2006. (V.25.) önkormányzati rendelet hatásköri szabályai alapján Közgyűlés, gazdasági ügyeket ellátó bizottság, polgármester, valamint a házkezelői feladatokat ellátó, 100 %-os önkormányzati tulajdonban álló SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.

Szombathely Település