Jármű ideiglenes kivonásának meghosszabbítása

A forgalomból történő ideiglenes kivonás meghosszabbítás szolgáltatás lehetővé teszi azt, hogy a jármű üzembentartója az ideiglenes forgalomból kivonás időtartama alatt, elektronikus úton kérelmezze a jármű forgalomból történő ideiglenes kivonásának, maximum 1 éves időtartamra történő meghosszabbítását.

Kulcsszavak: jármű ideiglenes kivonásának meghosszabbítása, ideiglenes kivonás meghosszabbítása, kivonás meghosszabbítása, ideiglenes kivonás, gépjármű kivonásásának meghosszabbítása

Jelen szolgáltatás kizárólag a természetes személyek számára vehető igénybe. A nem természetes személyek ilyen jellegű ügyeiket, nem automatikus eljárás keretében itt intézhetik.

Forgalomból történő ideiglenes kivonás meghosszabbítását elektronikus úton az kezdeményezheti, aki

A jármű forgalomból történő ideiglenes kivonásának meghosszabbítása teljes körűen intézhető elektronikusan.

Az űrlap kitöltésével a jármű üzembentartójának lehetősége van a jármű forgalomból történő ideiglenes kivonásának meghosszabbítására.

a meghosszabbítás időtartamát, ami nem lehet hosszabb 1 évnél.

A forgalomból történő ideiglenes kivonás meghosszabbításának időtartama kétféleképpen adható meg:

A forgalomból kivonás időtartamának meghosszabbítása esetén a kezdő időpont a kérelem benyújtásának időpontja. A kérelem kitöltése során a rendszer automatikusan ellenőrzi a kérelem jogosultságát, az elektronikus ügyindítás feltételeinek meglétét.

A kérelem csak a sikeres ellenőrzést követően, és az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése után nyújtható be.

A sikeres benyújtást követően a forgalomból történő ideiglenes kivonás meghosszabbítása automatikusan megtörténik.

A meghosszabbított ideiglenes kivonás lejártát követően– amennyiben előtte nem lett ismét meghosszabbítva a kivonás - a jármű forgalomból kivonása automatikusan megszűnik.

Az elektronikus kérelem sikeres benyújtását követően a forgalomból történő ideiglenes kivonás meghosszabbítása azonnal megtörténik.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja 2300 Ft, amit elektronikus ügyintézés esetén a kérelem benyújtása előtt kell megfizetni. A befizetésről kérésre elektronikus fizetési bizonylat kerül kiállításra, amely letölthető a felületen keresztül.

Budapest Főváros Kormányhivatala Központi Okmányirodai Főosztály (Központi Okmányiroda)

Miniszterelnökség/bírósági út (közigazgatási per)

Kivonás kezdő dátuma

A forgalomból történő ideiglenes kivonás időtartamának kezdő napja a kérelemben megjelölt időpont, ami nem lehet korábbi a kérelem benyújtásának időpontjánál.

A forgalomból történő ideiglenes kivonás meghosszabbítása időtartamának kezdő napja a kérelemben megjelölt időpont, ami nem lehet későbbi, mint a forgalomból kivonás lejártának az időpontja. Ellenkező esetben már csak az ideiglenes forgalomból kivonás kezdeményezésére van lehetőség. Az elektronikus úton előterjesztett kérelem esetén a kezdő időpont a kérelem benyújtásának időpontja.

Kivonás meghosszabbítása

A  kivonás lejárta előtt lehetőség van a forgalomból történő ideiglenes kivonás időtartamának meghosszabbítására. A forgalomból történő ideiglenes kivonás meghosszabbításának (elektronikus) ügyintézése hasonló a forgalomból történő ideiglenes kivonáséhoz.

Kivonás és annak meghosszabbítása közötti különbség

A forgalomból kivonás és annak meghosszabbítása között az a különbség, hogy a meghosszabbításnál nem szűnik meg a jármű forgalomból kivonása, ezért a nyilvántartásban a forgalomból kivonás, nem szakad meg, folyamatos marad.

A jármű forgalomból kivonásának automatikus megszűnését követően már nincs lehetőség a forgalomból kivonás meghosszabbítására, mert akkor már a jármű forgalomban van. Ebben az esetben a nyilvántartás tartalmazza a forgalomból kivonás kezdetének és a végének az időpontját.

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról,

2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól

1999. évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról,

451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól

326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról,

29/2004. (VI. 16.) BM rendelet a közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól

EKTFO