MISKOLC - Személyes nyilatkozat szociális ügyekben

A személyes nyilatkozat arra szolgál, ahol az ügyfél olyan tényeket, adatokat adhat meg, melyeket az ügy (bármelyik szociális ügy)  szempontjából fontosnak tart és külön igazolást arról nem áll módjában csatolni.

Kulcsszavak: MISKOLC - Személyes nyilatkozat

Az ügyfélnek kell benyújtani a személyes nyilatkozatot elektronikusan, vagy személyesen.

Az eljárás illetékmentes.

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestere

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal - Lakosságszolgálati Főosztály - Szociális és Köznevelési Osztály

3530 Miskolc, Petőfi Sándor u. 39.

Telefon: +36 46/512-862

Hivatali kapu rövid neve: MMJVONK

KRID azonosító: 352554780

A döntés ellen Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűléséhez címzett, de a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Főosztály Szociális és Köznevelési Osztályán benyújtandó fellebbezéssel lehet élni, a közlésétől számított 15 napon belül. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

2016. évi CL. tv. az általános közigazgatási rendtartásról

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2015.(II.10.) rendelete a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális ellátások helyi szabályairól

Miskolc Település