Budapest 11 Családvédelmi koordináció

A települési önkormányzat jegyzője a bántalmazottat kérelmére személyesen meghallgatja, tájékoztatást ad a bántalmazottat megillető jogosultságokról, a család és a gyermekek védelmét szolgáló szociális intézményrendszerről és szolgáltatásokról, valamint arról, hogy a hozzátartozók közötti erőszak miatt helye van-e büntető- vagy szabálysértési eljárás megindításának, továbbá, az igénybe vehető terápiás kezelésekről és más segítségnyújtási, konfliktuskezelő lehetőségekről, ezek eléréséhez igény szerint segítséget ad.
 

Kulcsszavak: Családvédelem, távolságtartás, kapcsolati erőszak, családon belüli erőszak, bántalmazás, bántalmazott

A hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. törvény 2. § (1) bekezdésben meghatározott intézmények és személyek kötelesek jelezni a családvédelmi koordinációért felelős szervnek, ha hozzátartozók közötti erőszak veszélyét észlelik. Valamint bármely természetes személy tehet bejelentést.
 

Hozzátartozók közötti erőszak esetén jelzéssel fordul a családvédelmi koordinációért felelős szervhez.
 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szabályai szerint.
 

Az eljárás illetékmentes

Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Humánszolgálati Igazgatóság Szociális és Egészségügyi Osztály
 

A hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. törvényben. 
 

A hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. törvény.
 

Budapest 11. ker. Település