Budapest 11 Kérelem határozott idejű bérleti szerződés lejárta utáni ismételt bérbeadáshoz

Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló, Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Kt. 34/2017. (IX. 26.) XI. ÖK. rendelet 34. §-a alapján önkormányzati lakást legfeljebb 5 éves határozott időtartamra lehet bérbe adni. A bérlő kérelmét a Lakásgazdálkodási Osztály a Szociális és Egészségügyi Bizottság elé terjeszti, amely határozatot hoz a bérlőkijelölésről.A bizottság a bérlet időtartamát további 5 éves időtartamra meghosszabbíthatja, ha a bérlő a bérleti szerződésben foglalt kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett.

Kulcsszavak: Bérleti szerződés, ismételt bérbeadás

Természetes személy

A bérlő számára személyesen, postai vagy elektronikus úton nyílik lehetőség a kérelem benyújtására.

A bérleti szerződés lejártát követő 60 napon belül a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény alapján kezdeményezzük a lakás kiürítését.

Szociális és Egészségügyi Bizottság döntését követő 30 nap.

Kérelem határozott idejű bérleti szerződés lejárta utáni ismételt bérbeadáshoz

Budai Központi Kerületi Bíróság

Vagyonnyilatkozat

Lakás állapotfelmérésére vonatkozó adatlap 

A lakások és helyiségek bérletére valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokra alkotott 1993. évi LXXVIII. törvény alapján

Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló 34/2017. (IX. 26.) XI.ÖK rendelet

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény

Budapest 11. ker. Település