FŐTÁV Távhőszolgáltatási Divízió - Részletfizetési megállapodás

Ezen a felületen lehetőség van a még ki nem egyenlített  (lejárt fizetési határidejű és aktuális számlák)  számláira részletfizetési megállapodást kötni.

Kulcsszavak: részletfizetés, részlet, BKM, FŐTÁV, Távhőszolgáltatási Divízió, Távhő

A FŐTÁV Nonprofit Zrt. távhőszámlán szereplő díjfizetője.

1. Amennyiben több távhővel ellátott ingatlannal is rendelkezik, kérjük, válassza ki a legördülő menüből az érintett felhasználási/hővételezési helyet (ingatlant). 
2. A lejárt fizetési határidejű számlák automatikusan kijelölésre kerülnek, a még nem lejárt fizetési határidejű számlát - amennyiben a részletfizetésbe be kívánja vonni - a jelölőnégyzetben jelölje ki.
3. Nyomja meg a részletfizetés kérése kijelölt számlákról gombot. 
4. A következő képernyőn meg kell adni a futamidőt és megjelenik a havonta fizetendő részletek táblázata.
5. A feltételek elfogadásával végül nyomja meg a részletfizetés megkötése gombot.

Amennyiben a havi számlákat és/vagy a megállapodásban szerepelő részleteket a fizetési határidőre nem vagy csak részben teljesíti, a megállapodás külön értesítés nélkül felbontásra kerül és a tartozás megfizetése egy összegben esedékessé válik.

A részletfizetési megállapodásban feltüntetett fizetési határidőig a szolgáltatóhoz be kell érkeznie az aktuális összegnek.

A megkötött részletfizetési megállapodás szerint.

FŐTÁV Nonprofit Zrt. - Pénzügyi osztály

Az ügyfelek a távhőszolgáltatással kapcsolatos panaszukkal, észrevételeikkel a távhőszolgáltatóhoz, annak vezetőjéhez, a távhőszolgáltató tulajdonosához vagy a fogyasztói érdekképviseleti szervekhez fordulhatnak, amelyek elérhetőségei a következő linken találhatóak.

Lehetősége van a részletfizetési megállapodás tételeinek bankkártyás kifizetésére az online ügyfélszolgálatunkon, utalhat számlavezető bankjából (megjegyzés rovatban kérjük tüntesse fel a megállapodás azonosító számát) valamint csekket is kérhet (csak csekkes fizetési mód esetén). Részletfizetési megállapodást  legfeljebb 12 hónap futamidőre, legalább 5 000 Ft/hó részlet összegű, Ptk. szerinti kamat megfizetése mellett köthet. Nem köthető részletfizetés, ha a havi részlet nem éri el az 5 000 Ft-ot. 

honlapunkon megtekintheti üzletszabályzatunkat és a távhőszolgáltatással kapcsolatos jogszabályokat.

BKM Nonprofit Zrt.