SZOMBATHELY MJV POLGÁRMESTERI HIVATALA – Kereskedelmi tevékenység – bejelentés üzlet nyitvatartási idejének változásáról

A kereskedő a nyitvatartási idő hosszabb ideig, de legalább egy hétig fennálló változását az azt megelőző nyolc napon belül köteles bejelenteni a jegyzőnek. A nyitvatartási idő rövidebb ideig fennálló, egy hetet el nem érő változása esetén bejelentési kötelezettség nem terheli a kereskedőt. A nyitvatartási idő rövidebb ideig fennálló, egy hetet el nem érő változása a nyilvántartásban feltüntetett nyitvatartási időnél csak rövidebb lehet.

Kulcsszavak: BEJELENTÉS üzlet nyitva tartási idejének változásáról

Kereskedelmi tevékenységet folytató cég, egyéni vállalkozó.

A szükséges nyomtatványt benyújtani.                               

Bejelentés elmulasztása esetén közigazgatási szankció megállapítása.

Bejelentés-köteles tevékenység esetén az ügyintézési határidő 8 nap.

Bejelentés üzlet nyitvatartási idejének változásáról formanyomtatvány megfelelően kitöltve.

A kérelemhez csatolni szükséges:

Bejelentés üzlet nyitvatartási idejének változásáról: illetékmentes

Szombathely Megyei Jogú Város Jegyzője

Ügyintéző szervezeti egység: Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Hatósági Osztály Általános Hatósági Iroda

Vas Megyei Kormányhivatal

Bejelentés üzlet nyitvatartási idejének változásáról

2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól

2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről

210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról (Ákr.)

Szombathely Település