Balaton- felvidéki Nemzeti Park- Bejelentőlap Natura 2000 gyepterületek kaszálására

A kaszálás tervezett időpontját a tevékenység megkezdése előtt a földhasználónak legalább öt munkanappal írásban be kell jelentenie a működési terület szerinti nemzeti park igazgatóságnak. Amennyiben a (2) bekezdés szerinti védekezés során a földhasználó nem tudja betartani a 4. § (1) bekezdésében előírt 5%-os határértéket, úgy ezt a kaszálás időpontjáról szóló előzetes bejelentésével egy időben jeleznie kell a működési terület szerinti nemzeti park igazgatóságnak.

Kulcsszavak: Natura 2000, kaszálás, bejelentés

1. § (1) E rendelet előírásait az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 3. §-ának a)–d) pontja szerinti területek közül a gyep (rét, legelő) hasznosítású területekre (a továbbiakban: Natura 2000 gyepterületek), valamint földhasználóikra kell alkalmazni.

(2)1 E rendelet hatálya nem terjed ki a honvédelmi és vízügyi igazgatási szervek vagyonkezelésében lévő állami tulajdonú Natura 2000 gyepterületekre, valamint azok földhasználóira.

(3) Amennyiben a Natura 2000 gyepterület egyben védett természeti terület is, úgy az e rendeletben foglaltakat a védett természeti területekre vonatkozó külön jogszabályokban foglaltakkal együtt kell alkalmazni.

A kaszálás tervezett időpontját a tevékenység megkezdése előtt a földhasználónak legalább öt munkanappal írásban be kell jelentenie a működési terület szerinti nemzeti park igazgatóságnak.

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság

Cím: 8229 Csopak Kossuth u. 16.

Levelezési cím: 8229 Csopak Pf.: 23.

E-mail: bfnp@bfnp.hu

Telefon: +36 87 555 260

Honlap: bfnp.hu

A kaszálás tervezett időpontját a tevékenység megkezdése előtt a földhasználónak legalább öt munkanappal írásban be kell jelentenie a működési terület szerinti nemzeti park igazgatóságnak.

Natura 2000 bejelentőlap kaszálás tervezett időpontjáról

Nincs.

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság

Cím: 8229 Csopak Kossuth u. 16.

Levelezési cím: 8229 Csopak Pf.: 23.

E-mail: bfnp@bfnp.hu

Telefon: +36 87 555 260

Honlap: bfnp.hu

Natura 2000 fenntartási tervek

Kaszálásbejelentő lap (.doc)

Kormányrendelet NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól

 

BFNPI