Cegléd - Bejelentés a címkezeléshez szükséges címelemek bejegyzéséhez, módosításához

Az ingatlan pontos közigazgatási címének igazolása hatósági eljárás indításával, a kérelem kitöltésével kérhető. Az ügyintéző a vonatkozó helyi rendelet, valamint a rendelkezésre álló adatok alapján hatósági bizonyítványt állít ki. Amennyiben a házszám az ellenőrzés során eltér az ingatlan házszámozása a földhivatali és/vagy a lakcímnyilvántartástól azt a címkezelésért felelős (Jegyző) intézi.

Kulcsszavak: Bejelentés a címkezeléshez szükséges címelemek bejegyzéséhez, módosításához, Cegléd

A hatósági eljárás az ügyfél kérelmére indul.

A kérelem papír alapon benyújtható Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági és Igazgatási Iroda Hatósági Csoportjánál annak nyitvatartási rendje szerint, valamint elektronikus formában elektronikus űrlap benyújtásával az E-önkormányzat Portálon keresztül.

Űrlap száma: ASP-IGAZ-CIM-2018

Űrlap megnevezése: Bejelentés a címkezeléshez szükséges címelemek bejegyzéséhez, módosításához

Az űrlap bejelentkezés nélkül is online kitölthető és nyomtatás után benyújtható papír alapon természetes személy ügyfelek részéről.

Az ügyintézési határidő az Ákr. szerint meghatározott 8 nap.

Bejelentés a címkezeléshez szükséges címelemek bejegyzéséhez, módosításához

Az eljárás költség-és illetékmentes.

A hatáskört az eljárásban a települési jegyző gyakorolja. A kérelmet az ingatlan fekvése szerinti település jegyzőjéhez lehet benyújtani.

A hatósági bizonyítvány tartalmát – az ellenkező bizonyításáig – mindenki köteles elfogadni. A hatósági bizonyítvány ellen az ellenérdekű ügyfél nem élhet fellebbezéssel, de a hatósági bizonyítvány felhasználási célja szerinti eljárásban bizonyíthatja, hogy a hatósági bizonyítvány tartalma valótlan.

Jogorvoslati lehetőség részletei:

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. A fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül az azt meghozó hatóságnál lehet előterjeszteni.

Az elektronikusan benyújtható űrlap az E-Önkormányzati Portálon került publikálásra.

A portálra való belépés és az "Ügyindítás" gombra kattintás után az űrlapkeresőbe írja be az űrlap nevét (Bejelentés a címkezeléshez szükséges címelemek bejegyzéséhez, módosításához), vagy az "Ágazat"-nál válassza ki a "Általános vagy egyéb igazgatási ügyek" lehetőséget, valamint az "Ügytípus"-nál a "címkezelés, lakcím nyilvántartás" lehetőséget.

A talált űrlapok listájából a megfelelő űrlap "Online kitöltés" gombjára kattintva töltődik be a kívánt űrlap.

Cegléd Település