Budapest 04. ker Bérlő névváltozás bejelentése

A bérlő a nyilvántartás vezetése érdekében adatszolgáltatásra köteles, illetve adatszolgáltatásra vagy adategyeztetésre hívható fel. A bérbeadó a lakásokról és azok bérlőiről nyilvántartást vezet.
A névváltozás bejelentését követően az Önkormányzat nyilatkozata alapján az Újpesti Vagyonkezelő Zrt-nél kell a bérleti szerződést módosítani.

Kulcsszavak: házasság, anyakönyv, bontás, válás

Bérlő, vagy az általa meghatalmazott személy, illetve törvényes képviselője.

Névváltozás bejelentése.

A Polgári Törvénykönyv értelmében „a polgári jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a felek a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően, kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni”, továbbá „a felek a szerződés teljesítését érintő minden lényeges körülményről kötelesek egymást tájékoztatni”.

Ügyintézési határidő: 30 nap, mely indokolt esetben egy alkalommal 30 nappal meghosszabbítható.

Névváltozás bejelentése

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testület átruházott hatáskörében a polgármester

Budapesti IV. és XV. kerületi Bíróság

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

Budapest 04. ker. Település