NEKI - Intézmény által soron kívül teljesített közteher befizetési kötelezettségének érvényesítése korrekciós igény alapján

Intézmény által bejelentett nettó korrekciós igény

Kulcsszavak: nettó, nettó korrekció, adónem, közteher

Központi költségvetési szervek

A központi költségvetési szervek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére soron kívül teljesített közteher befizetési kötelezettségük Kincstár általi érvényesítését a felületen csatolt nyilatkozat megküldésével kezdeményezhetik. A kérelemhez csatolni kell a befizetést igazoló dokumentumokat.

Illetékes Főosztály az ügyben:

- Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő esetén: Alapok és Közalapítványok Főosztálya

- központi költségvetési intézmények esetén: Költségvetési Fejezetek Főosztálya

Terhelési értesítés másolata, átvezetési kérelem, NAV folyószámla kivonat másolata

Az eljárás nem von maga után fizetési kötelezettséget

Magyar Államkincstár

AKF&KFF