ÉRD - LAKOSSÁGI ZAJPANASZ BEJELENTÉSE

Ingatlanon zajhatással járó kertépítési, kert és ingatlanfenntartási tevékenységet hétköznapokon 8-19 óra, szombat, vasárnap és munkaszüneti napokon 9-12 óra között lehet végezni. Ezen kívüli időszakban ilyen tevékenység végzése az azonnali veszély vagy baleset elhárítási munkavégzés esetét kivéve tilos.

Kulcsszavak: Érd zajpanasz; lakossági zajpanasz

Minden természetes, vagy jogi személy, aki Érd közigazgatási területén lévő ingatlanon zajhatással járó kertépítési, kert és ingatlanfenntartási tevékenységet végez.

Amennyiben a fenti időszakon kívül végzett tevékenységet tapasztal, bejelentést tehet Érd MJV Önkormányzat Jegyzőjéhez elektronikus úton (e-papír), személyesen vagy postai úton.

A jogszabálysértő ellen közigazgatási hatósági eljárás megindítására kerül sor, melynek keretében a hatóság kötelezi a jogszabályban foglaltak betartására az elkövetőt, valamint közigazgatási bírság szabható ki, melynek összege 5.000 – 2.000.000 Ft-ig terjedhet.

 Az eljárás elintézésére nyitva álló határidő: a kérelem beérkezését követő naptól számított 60 nap

Illetékmentes

Érd Megyei Jogú Város Jegyzője: A zajforrások által okozott zaj elleni lakossági bejelentésre vagy hivatalból eljárva a jegyző zajvizsgálat elvégzése.

Érd Megyei Jogú Város Polgármestere: Közigazgatási bírság kiszabása iránti eljárás lefolytatása.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése

Érd Település