Egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése

Egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése

Az egyéni vállalkozói tevékenység olyan vállalkozási forma, amelynek keretében Magyarország területén természetes személy letelepedés keretében üzletszerű – rendszeresen, nyereség- és vagyonszerzés céljából, saját gazdasági kockázatvállalás mellett folytatott – gazdasági tevékenységet végezhet.

 

Kulcsszavak: EVNY, egyéni vállalkozás, egyéni vállalkozás megkezdése, egyéni vállalkozás megkezdésének bejelentése, egyéni vállalkozás bejelentése

Egyéni vállalkozó lehet

*Az EGT államok körébe tartozik az Európai Unió valamennyi tagállama, továbbá Izland, Lichtenstein, Norvégia illetőleg Svájc nemzetközi szerződés alapján azonos jogállással bír.

Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdését

lehet bejelenteni.

 

A Webes Ügysegéd a Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) általi azonosítással vehető igénybe, tehát

 

A bejelentés megtehető a NAV bármelyik ügyfélszolgálatán – személyesen vagy meghatalmazott segítségével is.

 

Postai, papíralapú, illetve telefonos ügyintézésre nincs lehetőség.

 

A tevékenység özvegyi, örökösi jogon történő elkezdését személyesen a NAV ügyfélszolgálatain kell bejelentenie.

Az egyéni vállalkozói tevékenységet annak megkezdését megelőzően kell bejelenteni.

Ha a bejelentő a Webes Ügysegéden elérhető űrlapot, vagy a NAV bármelyik ügyfélszolgálatán kapott bejelentési űrlapot megfelelően kitöltötte és benyújtotta, a NAV haladéktalanul megállapítja az egyéni vállalkozó adószámát és beszerzi az egyéni vállalkozó statisztikai számjelét.

 

Az egyéni vállalkozót a NAV – az azonosításra alkalmas nyilvántartási szám megállapításával egyidejűleg – nyilvántartásba veszi, és a nyilvántartásba bejegyzett adatokat a Webes Ügysegéden elérhetővé teszi, vagy személyesen átadja a bejelentőnek. Sürgősségi eljárásra nincs mód.

 

A bejelentett adatok ellenőrizhetők az egyéni vállalkozók nyilvántartásának nyilvános lekérdezőfelületén.

Az elektronikus bejelentéshez nem kell csatolni dokumentumokat.

A tevékenység megkezdésének bejelentése díj- és illetékmentes, azaz ingyenes.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Az egyéni vállalkozói tevékenység a nyilvántartásba vétel napján kezdhető meg. Egy természetes személynek egyidejűleg egy egyéni vállalkozói jogviszonya állhat fenn.

 

Ki nem lehet egyéni vállalkozó?

 

Nem lehet egyéni vállalkozó továbbá:

 

* Amennyiben a bejelentőt - a bejelentést megelőzően – bíróság letöltendő szabadságvesztés büntetésre ítélte és a büntetés, illetve a hátrányos jogkövetkezmények alóli mentesülés adatait illetően nincsenek pontos információi, úgy célszerű a bűnügyi nyilvántartásokban kezelt adatairól tájékoztatást kérnie a Bűnügyi Nyilvántartó Hatóságtól postai úton – 1097 Budapest, Vaskapu u. 30/A. – illetve elektronikus úton, A bűnügyi nyilvántartási rendszerben kezelt adatokkal kapcsolatos tájékoztatás (mo.hu)  felületen. A Bűnügyi Nyilvántartó Hatóság írásos tájékoztatást ad a bűnügyi nyilvántartásban kezelt adatokról, amit elektronikus úton vagy postai úton kézbesít az ügyfél által megadott címre. Az ügyintézési határidő a kérelem benyújtásától számított 25 nap.

 

Milyen feltételekhez kötött az adott gazdasági tevékenység végzése?

Egyéni vállalkozás alapítása előtt érdemes ellenőrizni, hogy a választott tevékenység engedély-, illetve bejelentésköteles-e, valamint tájékozódni a tevékenységi körök képesítési követelményeiről a hatályos jogszabályokban, és a gazdasági kamaráknál. 

 

Az egyéni vállalkozó a nyilvántartásba olyan tevékenységet jelenthet be, amely szerepel az Önálló Vállalkozók Tevékenységi Jegyzékében (ÖVTJ-kódok), és amelynek jogszabályi feltételeit teljesíti. Ha nem felel meg a jogszabályi előírásoknak, tevékenységét törölnie kell.

 

A gazdasági kamarák tájékoztatást adnak a képesítéshez, hatósági engedélyhez, valamint bejelentéshez kötött gazdasági tevékenységekről. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara honlapján elérhető a Kamarai Vállalkozói Információs Rendszer (KAVIR, https://kavir.mkik.hu/), amely az egyes tevékenységek képesítési, engedélyeztetési, bejelentési követelményeiről nyújt tájékoztatást.

 

A KSH honlapján további segítség található a választható tevékenységek ÖVTJ-kód szerinti besorolásáról: ÖVTJ’21 Tartalom

 

Hol ellenőrizhetőek az egyéni vállalkozói tevékenység adatai?

A bejelentett adatok ellenőrizhetők az egyéni vállalkozók nyilvántartásának nyilvános lekérdezőfelületén.

 

Az egyéni vállalkozói tevékenységet telefonon be lehet jelenteni?

Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdése telefonon nem jelenthető be.

 

A tevékenység özvegyi, örökösi jogon történő elkezdése

A tevékenység özvegyi, örökösi jogon történő elkezdését személyesen a NAV ügyfélszolgálatain kell bejelentenie.

2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről

2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyv

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről

2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről

2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyv

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről

2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről

5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet az egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről

21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről

NAV