MOK Fogorvosok Területi Szervezete Közép – magyarországi Etikai Bizottság– Iratküldés/hiánypótlás/bizonyítási indítvány/bizonyítékok bejelentése, csatolása folyamatban lévő etikai eljáráshoz

Az etikai ügyben érdekelt a MOK Fogorvosok Területi Szervezete Közép – magyarországi Etikai Bizottsága előtt folyamatban lévő etikai eljáráshoz kapcsolódóan iratküldést vagy hiánypótlást teljesíthet, bizonyítási indítványt nyújthat be, bizonyítékokat csatolhat.

Kulcsszavak: kamara, fogorvos, fog, hiánypótlás, iratküldés, eljárás, etika, bizonyíték, bizonyítás, okirat, dokumentum, tanú, tanúvallomás, szakértő, indítvány

Az etikai eljárásban érdekelt (panaszos vagy panaszlott)

Az etikai ügyben érdekelt az iratküldés/hiánypótlás teljesítéséhez rendszeresített űrlap kitöltését követően, a mellékelt dokumentumok csatolásával eljuttatja azt, a Magyar Orvosi Kamara Fogorvosok Területi Szervezete Közép – magyarországi Etikai Bizottság részére.

 

Erre lehetőség van:

- e-ügyintézés keretében

- postai úton

- személyesen

A hiánypótlási felhívásban megjelölt határidő elmulasztása jogvesztő hatályú.

 A hiánypótlás felhívásban megjelölt határidő szerint.

- Iratküldés/hiánypótlás teljesítésére, bizonyítási indítvány megtételére és bizonyítékok csatolására rendszeresített űrlap

- a kérelmező által benyújtani kívánt dokumentum, okirat

Illetékmentes!

Magyar Orvosi Kamara Fogorvosok Területi Szervezete Közép – magyarországi Etikai Bizottság

cím: 1068 Budapest, Szondi utca 100.

telefon: +36 1 353 2188

e-mail: etika@fogorvos.hu

E-ügyintézés kapcsolati adatok:

hosszú név: Magyar Orvosi Kamara Fogorvosok Területi Szervezete Közép – magyarországi Etikai Bizottság

rövid név: MOKFTKOEB

KRID szám: 643980988

Magyar Orvosi Kamara Országos Etikai Bizottsága

cím: 1068 Budapest, Szondi utca 100.

telefon: +36 1 269 4391

e-mail: etika@mok.hu

E-ügyintézés kapcsolati adatok:

hosszú név: Magyar Orvosi Kamara Országos Etikai Bizottsága

rövid név: MOKOEB

KRID szám: 432686365

Az iratküldés/hiánypótlás teljesítésére, bizonyítási indítvány megtételére és bizonyítékok csatolására rendszeresített űrlap postai úton is benyújtható. Ebben az esetben az ügyintézés módja:

postacím: MOK Fogorvosok Területi Szervezete 1068 Budapest, Szondi utca 100.

https://www.kamara.fogorvos.hu/?module=news&fname=etikai-bizottsagok

Hatósági eljárás keretében lefolytatandó ügyben:

 

2006. XCVII. törvény az egészségügyben működő szakmai kamarákról

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

 

MAGYAR ORVOSI KAMARA ETIKAI KÓDEX

Magyar Orvosi Kamara Alapszabálya

 

MOKFTKOEB