Méltányossági kérelem a szabálysértési eljárásban

A szabálysértési eljárásokban az elkövető, törvényes képviselője vagy az általuk írásban meghatalmazott nagykorú személy méltányossági kérelemben kérheti a kiszabott büntetés csökkentését vagy elengedését.

Kulcsszavak: szabálysértés, szabálysértési hatóság, kérelem, méltányosság, bíróság, törvényszék, járási hivatal, kormányhivatal

A szabálysértés elkövetője, annak képviselője, az elkövető törvényes képviselője, valamint az elkövető vagy az elkövető törvényes képviselője által, kifejezetten e kérelem benyújtására írásban meghatalmazott nagykorú személy, illetve az elkobzást elszenvedő személy az elkobzott dolog visszaadása érdekében.

Méltányossági kérelmet szükséges előterjeszteni az a határozatot hozó szabálysértési hatóság vagy az ügyben érdemi határozatot hozó bíróság előtt.

Méltányossági kérelmet egy alkalommal lehet előterjeszteni.

A kérelmet a pénzbírságot kiszabó határozat, illetve végzés jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül, egyéb jogkövetkezmény esetén a végrehajtás megkezdéséig lehet előterjeszteni.

Méltányossági kérelem, a kérelem alátámasztását igazoló iratok.

A kérelem benyújtása illetékmentes. 

A méltányossági kérelmet az ügyben érdemi határozatot hozó bíróságnál, vagy a határozatot hozó szabálysértési hatóságnál kell előterjeszteni, amely a kérelmet az ügy irataival együtt soron kívül felterjeszti a szabálysértési szabályozásért felelős miniszterhez.

 

Szabálysértési hatóságok:

A szabálysértési hatóság határozata ellen benyújtott kifogást a járásbíróság, az első fokú bíróság végzése ellen benyújtott fellebbezést a törvényszék bírálja el.

A méltányossági kérelmet általánosságban a belügyminiszter bírálja el. A köztársasági elnök dönt méltányossági kérdésekben, ha az elkövetővel szemben szabálysértési elzárás büntetés, közérdekű munka vagy pénzbírság büntetés került kiszabásra.

Ha a kérelem szabálysértési elzárás büntetés elengedésére vagy mérséklésére irányul, a belügyminiszter a köztársasági elnök döntéséig elhalaszthatja vagy félbeszakíthatja a büntetés végrehajtását. A már végrehajtott büntetés vagy intézkedés utólagos elengedése iránt méltányossági kérelem nem nyújtható be.

A 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

NISZ ZRT.