MOK Fogorvosok Területi Szervezete – Kamarai tag elhalálozásának bejelentése

Kamarai tag elhalálozásának bejelentése, hatósági eljárás keretein kívül lefolytatandó tagsági viszony megszüntetése céljából.

Kulcsszavak: kamara, fogorvos, fog, adatváltozás, bejelentés, kérelem, elhalálozás, elhunyt

A Magyar Orvosi Kamara fogorvos tagja elhalálozásának esetén, közeli hozzátartozó bejelentheti az elhalálozás tényét, és tagsági igazolást kérhet a MOK tagok csoportos élet- és balesetbiztosítása érvényesítéséhez.

Az elhunyt kamarai tag közeli hozzátartozója az elhalálozás bejelentésére rendszeresített űrlap kitöltését követően, az űrlapon megjelölt mellékletekkel együtt, eljuttatja azt, a Magyar Orvosi Kamara Fogorvosok Területi Szervezete részére.

Erre lehetőség van:

- e-ügyintézés keretében

- postai úton

- személyesen

- kitöltött elhalálozást bejelentő űrlap

- halotti anyakönyvi kivonat másolatának csatolása

Díjmentes!

Magyar Orvosi Kamara Fogorvosok Területi Szervezete

cím: 1068 Budapest, Szondi utca 100.

telefon: +36 1 353 2188

e-mail: ugyfelszolgalat@fogorvos.hu

E-ügyintézés kapcsolati adatok:

hosszú név: Magyar Orvosi Kamara Fogorvosok Területi Szervezete

rövid név: MOKFTESZ

KRID szám: 617710918

Magyar Orvosi Kamara Országos Elnökség

cím: 1068 Budapest, Szondi utca 100.

telefon: +36 1 269 4391

e-mail: mok@mok.hu

E-ügyintézés kapcsolati adatok:

hosszú név: Magyar Orvosi Kamara

rövid név: MOKOE

KRID szám: 138621341

Az elhalálozást bejelentő űrlap postai úton is benyújtható. Ebben az esetben az ügyintézés módja:

postacím: MOK Fogorvosok Területi Szervezete 1068 Budapest, Szondi utca 100.

 

A MOK tagok csoportos élet- és balesetbiztosításáról szóló tájékoztató az alábbi elérhetőségen található:

MOK tagok csoportos élet- és balesetbiztosítás tájékoztató

MOK Fogorvosok Területi Szervezete - elhalálozás bejelentése

MOK_CSÉB_Kárigény_bejelentő

Magyar Orvosi Kamara Alapszabálya

2006. XCVII. törvény az egészségügyben működő szakmai kamarákról

MOKFTESZ