FŐTÁV Távhőszolgáltatási Divízió - Műszaki hibabejelentés

Ezen a felületen lehetőség van a hővételezés helyen felmerülő (lakás, üzlethelyiség,épület)  műszaki hibák (fűtés,használati melegvíz szolgáltatás) bejelentésére.

Kulcsszavak: hibabejelentés, műszaki, BKM, FŐTÁV, Távhőszolgáltatási Divízió, Távhő

A FŐTÁV Nonprofit Zrt. távhőszámlán szereplő díjfizetője.

1. Amennyiben több távhővel ellátott ingatlannal is rendelkezik, kérjük, válassza ki az érintett felhasználási/hővételezési helyet (ingatlant).
2. A Műszaki hibabejelentés első képernyőjén megtekinthetők az Ön épületének Üzemviteli megállapodás adatai, valamint a Kapcsoltsági adatok. A továbblépéshez az oldal alján be kell pipálni a két jelölőnégyzetet, anélkül nem lehet továbbmenni a hibabejelentésre.
3. Ezt követően  kérjük, hogy minden kötelező adatot kitölteni szíveskedjen.
4. Majd  nyomja meg a Hiba bejelentése gombot.
5. Végül a hiba bejelentését a gomb megnyomása után a felugró ablakban erősítse meg. 

Kiszállási díj

Kivizsgálás időpontjának választható 4 órán belül, vagy naptár szerint megadott nap, napszak.

FŐTÁV Nonprofit Zrt. - Szolgáltatási Igazgatóság

Az ügyfelek a távhőszolgáltatással kapcsolatos panaszukkal, észrevételeikkel a távhőszolgáltatóhoz, annak vezetőjéhez, a távhőszolgáltató tulajdonosához vagy a fogyasztói érdekképviseleti szervekhez fordulhatnak, amelyek elérhetőségei a következő linken találhatóak.

A pontos hibakivizsgálás és a munkalap igazolásának érdekében minden esetben szükséges a bejelentést követő 4 órában a helyszínen tartózkodni. Amennyiben bármilyen oknál fogva nem tud a helyszínen tartózkodni, kérjük, gondoskodjon meghatalmazott jelenlétéről. Amennyiben az Önök közössége nem kötött társaságunkkal Átalánydíjas Üzemeltetést Támogató Szerződést, és amennyiben az Ön által igényelt kiszállás során megállapítást nyer, hogy a bejelentett hiba a lakó, vagy egyéb tulajdonosi közösség, vagy intézmény tulajdonában és kezelésében lévő hálózati elemekre vezethető vissza, vagy a hibakivizsgálás során megállapítják, hogy nem áll fenn a bejelentett hibajelenség, úgy kiszállási díj kerül kiszámlázásra az Ön részére.  A helyszínen elvégzett anyagmentes, vagy kis anyagköltségű hibaelhárításért, hibaelhárítási díj kerül kiszámlázásra.

Meghatalmazás

honlapunkon megtekintheti üzletszabályzatunkat és a távhőszolgáltatással kapcsolatos jogszabályokat.

BKM Nonprofit Zrt.