Kecskemét - Díszoklevél adományozása

Minden évben a Pedagógus Naphoz kötődően, díszoklevél és pénzjutalom adományozására kerül sor azon nyugdíjas pedagógusoknak, akik 50, 60, 65, 70 vagy 75 évvel ezelőtt szerezték diplomájukat, legalább 30 évet tanítottak, és ebből legkevesebb 15 évet Kecskeméten.

Kulcsszavak: díszoklevél, pénzjutalom, pedagógus nap, diploma, javaslat, 50, 60, 65, 70, 75 kérelem, nyugdíjas pedagógus

A díszoklevél adományozására javaslatot tehet(nek):

A javaslatnak tartalmaznia kell:

A díszoklevél adományozására vonatkozó kérelmet, illetve javaslatot - minden év március 31-ig – Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala díszoklevelek adományozását előkészítő szervezeti egységéhez, a Szervezési Osztályhoz (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.) kell benyújtani. A benyújtási határidő elmulasztása – az adott naptári évben – jogvesztő.

A díszoklevél adományozásának előkészítéséről a közgyűlés köznevelési ügyekben feladat- és hatáskörrel rendelkező Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Esélyteremtési Bizottsága gondoskodik. Az adományozás előkészítése az érintett személy jelentkezése, valamint javaslattétel alapján történik.

A benyújtási határidőt követően Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Esélyteremtési Bizottsága a soron következő ülésén dönt.

Kecskemét város honlapján letölthető az adatlap az e-ügyintézésnél a letölthető dokumentumoknál a Szervezési és Jogi Irodánál vagy az alábbi linkről:

Papíralapon: kérelem, vagy javaslat, oklevél másolat, szolgálati idő igazolása, rövid szakmai életrajz

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Esélyteremtési Bizottsága

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a városi kitüntetések, elismerő címek, a díszoklevél alapításáról és adományozásáról szóló 5/2006. (I.23.) önkormányzati rendelete

Kecskemét Település