Kecskemét -Rendezvénytartási engedély

Zenés, táncos rendezvény csak rendezvénytartási engedély birtokában tartható.

Kulcsszavak: Rendezvénytartási engedély

Azon egyéni vállalkozók, valamint gazdasági társaságok, akik zenés, táncos rendezvényt kívánnak tartani.

A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet hatálya azokra az alkalmi vagy rendszeres zenés táncos rendezvényekre terjed ki, amelyeknél építmény esetében 300 főt meghaladó, szabadtéri rendezvény esetében 1000 főt meghaladó befogadóképesség kerül meghatározásra a szervező részéről.

 

A rendeletet nem kell alkalmazni

a) a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvényekre;

b) a választási eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó gyűlésekre;

c) a vallási közösségek vallásos szertartásaira és rendezvényeire;

d) a családi eseményekkel kapcsolatos rendezvényekre és

e) a köznevelési intézményekben, illetve a szakképző intézményekben az intézmény által szervezett rendezvényekre.

Rendezvénytartási engedély hiánya esetén az ellenőrzést végző hatóság a zenés, táncos rendezvény folytatását a helyszínen felfüggeszti.

Az engedélyezési eljárásban az ügyintézési határidő 20 nap.

Az engedély iránti kérelemhez a kérelmezőnek csatolnia kell:

a rendezvényi helyszín használatának jogszerűségét igazoló iratot

Nincs fizetési kötelezettség.

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Hatósági Iroda Igazgatási Osztály Általános Igazgatási Csoport

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet:

 

 

Kecskemét Település