40/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 14. § (4) bekezdése szerinti feltételei fennállnak.

">

SZOMBATHELY MJV POLGÁRMESTERI HIVATALA – Önkormányzati tulajdonú ingó vagy ingatlanvagyon értékesítése (versenyeztetés mellőzésével)

Önkormányzati vagyontárgy értékesítésére sor kerülhet versenyeztetés nélkül, amennyiben annak Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról szóló 40/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 14. § (4) bekezdése szerinti feltételei fennállnak.

Kulcsszavak: ingatlan, vagyon, Szombathely, önkormányzat

Tulajdonszerzésre jogosult természetes személy, jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet.

A polgármester felé címzett írásbeli nyilatkozatban jelzi vételi szándékát.

A tulajdonszerző vételár megfizetési kötelezettsége a szerződésben foglaltak szerint.

A 40/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet hatásköri szabályai alapján Közgyűlés, gazdasági ügyeket ellátó bizottság vagy polgármester.

Szombathely Település