FEJR - Fejezetek közötti feladatátrendezés végrehajtásának dokumentuma

Fejezetek közötti feladatátrendezés végrehajtása

Kulcsszavak: struktúraváltás, feladatátrendezés, fejezetek közötti, átadás-átvétel

Kormányhatározatban meghatározott költségvetési fejezetek

A kormányhatározatban megjelölt költségvetési fejezetek a feladatátrendezés végrehajtásához az alábbi bizonylatok kitöltésével és csatolásával tesznek eleget adatszolgáltatási kötelezettségüknek:

- Bizonylat a fejezetet váltó intézmények átrendezéséhez

- Bizonylat a fejezeti kezelésű előirányzatok fejezetek közötti átrendezéséhez

- Bizonylat a központi kezelésű előirányzatok fejezetek közötti átrendezéséhez

Illetékes Főosztály az ügyben:

- Központi kezelésű előirányzatok esetén: Államháztartási Összefoglaló és Adatszolgáltatási Főosztály

- Alapok kezelő szervei esetén: Alapok és Közalapítványok Főosztálya

- központi költségvetési fejezetek és intézményeik esetén: Költségvetési Fejezetek Főosztálya

Fejezetek közötti feladatátrendezés végrehajtásának dokumentumai

Az eljárás nem von maga után fizetési kötelezettséget.

Magyar Államkincstár

Fejezetek közötti feladatátrendezésről szóló Kormányhatározat

MÁK_AKF_ÁÖAF_KFF