Budapest XIII. -Felmentés a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól

Az a szülő, aki felmentést akar kérni gyermeke számára a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, a kérelmét a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz, továbbá a kérelem másolatát a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjéhez nyújtja be. Abban az esetben, ha a szülő nem önkormányzati fenntartású óvodába kívánja beíratni gyermekét, akkor a felmentési kérelmét a választott óvoda fenntartójához nyújtja be, továbbá a kérelem másolatát meg kell küldenie a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz.

Kulcsszavak: óvodai mentesség

Budapest Főváros XIII. kerület közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen itt élő állampolgárok nyújthatnak be kérelmet.

Önkormányzati fenntartású óvoda esetén a kérelmet az Egyesített Óvoda székhelyén, a 1134 Budapest, Angyalföldi út 1.szám alatt kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a területileg illetékes védőnői javaslatot és az indokolásban leírtakat igazoló dokumentumot. Nem települési önkormányzati fenntartású óvoda esetén a kérelem másolatát a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztályon a kijelölt ügyintézőnél kell benyújtani.

A szülő kérelmét április 20-áig nyújthatja be.

Az ügyintézési határidő sommás eljárás keretében azonnal, de legfeljebb nyolc napon belül.

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testület átruházott hatáskörében a polgármester.

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testület.

Óvodák elérhetősége.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény.

A  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény.

 

Budapest 13. ker. Település