ÉRD - FAKIVÁGÁS MAGÁNINGATLANON

A magántulajdonban lévő ingatlanon álló 15 cm-nél nagyobb törzsátmérőjű, meghatározott fajú fát kivágni a polgármester által kiadott engedély alapján lehet.

Kulcsszavak: Érd fakivágás, magántulajdon

 Ingatlantulajdonosok

FÁS SZÁRÚ NÖVÉNYEK KIVÁGÁSA engedély iránti kérelmet benyújthatja elektronikusan e-papíron, személyesen vagy postai úton.

Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell: a kivágás indokát; az érintett fás szárú növénnyel rendelkezni jogosult kivágáshoz hozzájáruló nyilatkozatát; az érintett ingatlan címét, helyrajzi számát, az érintett fás szárú növény ingatlanon belüli elhelyezkedésének pontos megjelölését; a kivágással érintett fa darabszámát, faját, fa esetében annak 1 m magasságban mért törzsátmérőjét; a kivágás kivitelezésének részletes leírását.

Engedély nélkül kivágott fa pótlása estén a fa törzsátmérőjének összegét 50%-kal kell, hogy meghaladja az ültetendő fák össztörzsátmérője.

Ügyintézési határidő: 60 nap

Fellebbezési határidő: 15 nap

FÁS SZÁRÚ NÖVÉNYEK KIVÁGÁSA engedély iránti kérelem (magántulajdon)

Illetékmentes

Érd Megyei Jogú Város Polgármestere

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

Amennyiben a fa haladéktalan kivágása élet-, egészség- vagy vagyonvédelmi ok miatt vált szükségessé, a kivágás tényét 3 napon belül be kell jelenteni a polgármesternek.

A kivágási engedélyben kompenzációs kötelezettséget kell előírni.

Nem áll fenn kompenzálási kötelezettség a nem egészséges fák, az élet-, egészség- vagy vagyonvédelmi ok miatt kivágott fák, illetve az épület, kerítés vagy bármely más építmény állagát veszélyeztető fák kivágása esetén.

 FÁS SZÁRÚ NÖVÉNYEK KIVÁGÁSA engedély iránti kérelem (magántulajdon)

1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól

63/2009. (X. 16.) önkormányzati rendelet egyes fás szárú növények védelméről

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

Érd Település