Kedvtelésből tartott állatokkal való kereskedés - Tájékoztatás

Kedvtelésből tartott állat kereskedelmére speciális szabályok vonatkoznak. Kedvtelési célra nem tartható és nem forgalmazható olyan állat, amelynek tartása az adott faj fennmaradását veszélyeztetheti.

Kulcsszavak: kedvtelésből tartott állat, állatkereskedés, állatkereskedelem, kisállat, engedélyezés, hobbiállat, tenyésztő, engedély, bejelentés, tevékenység, engedélyköteles, bejelentésköteles, vállalkozás, kereskedelem,

Minden olyan személy, aki állatkereskedést kíván nyitni.

Állatkereskedés csak tevékenységi engedéllyel működtethető.

Állatkereskedés akkor működtethető, ha az állatkereskedés

Kedvtelésből tartott állatok kereskedésének létesítéséhez és működtetéséhez a kereskedelmi hatóság engedélye szükséges. A hatóság az engedély megadásával egyidejűleg nyilvántartásba veszi a szolgáltatót.

Kérelmet kell benyújtania az illetékes hatósághoz.

Kérelem és mellékletei

A kérelemhez csatolni kell

Az illeték mértéke 3 ezer forint.

Az állatkereskedés tevékenységi engedélyét a kereskedés helye szerint illetékes megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatala (járási állat-egészségügyi hatóság) adja ki.

A járási állat-egészségügyi hatóság az állatkereskedés működési szabályzatának jóváhagyásáról az engedélyben dönt.

Fővárosi és Megyei Kormányhivatal

A kereskedőnek rendelkeznie kell a forgalmazott termék (állat, állateledel) eredetét hitelt érdemlően igazoló bizonylattal. A kereskedő az ellenőrzést végző hatóság felhívására köteles az eredeti bizonylatokat, dokumentumokat 5 napon belül bemutatni.

A kereskedő köteles biztosítani, hogy a vásárló a megvásárolni kívánt termék jellegétől függően, annak méretét, súlyát, illetve használhatóságát ellenőrizhesse az üzletben vagy - egyéb kereskedési formák esetében - ha a termék rendelkezésre bocsátásakor mind a kereskedő vagy annak képviselője, mind pedig a vásárló jelen van.

Az üzletekben jól látható és könnyen hozzáférhető helyen a kereskedelmi hatóság (jegyző) által hitelesített, folyamatosan számozott oldalú vásárlók könyvét kell elhelyezni. A vásárlók a vásárlók könyvébe bejegyezhetik az üzlet működésével, továbbá az ott folytatott kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos panaszaikat és javaslataikat. A vásárlót e jogának gyakorlásában megakadályozni vagy befolyásolni tilos.

A vásárlók könyvét a használatba vétel előtt a kereskedelmi hatóság hitelesíti, feltüntetve a vásárlók könyve megnyitásának időpontját. 

Az üzletben működő állatkereskedelem esetén a kereskedő köteles

Forgalmazni egészséges, vagy az ellátó állatorvos által felvett helyszíni jegyzőkönyvben forgalmazhatónak nyilvánított állatot lehet. A forgalmazó köteles tájékoztatni a vevőt a helyszíni jegyzőkönyvben foglalt állatorvosi leletről és véleményről.

Az állatkereskedésben az állatokat szökésbiztos módon, úgy kell elhelyezni, hogy nyugalmuk és zavartalan pihenésük az állatkereskedés eladóterében is biztosított legyen.

Az állatkereskedésben a takarmány- és víztartalékokat, valamint a tiszta almot úgy kell raktározni, hogy azok védve legyenek a fertőzésektől és szennyezésektől.

Az állatot állatkereskedésben is úgy kell tartani, hogy az állat tartása lehetővé tegye annak természetes viselkedését, ugyanakkor a környező lakóközösség kialakult élet- és szokásrendjét tartósan és szükségtelenül ne zavarja.

A kedvtelésből tartott állatot és az állat tartási helyét az állat tartójának naponta legalább egy alkalommal ellenőrizni kell. Az állattartónak gondoskodnia kell arról, hogy az állatok tartási helyén a környezeti viszonyok megfeleljenek az állatok szükségleteinek, valamint, hogy a tartási helyük úgy legyen kialakítva, hogy az ne okozhasson sérülést az állatoknak. Állandó fényben vagy állandó sötétségben, valamint állandó zajban állatot tartani nem szabad.

Az állatkereskedésben az állat tartási helyének olyan méretűnek kell lennie, hogy az állat fajára jellemző mozgási igényét ki tudja elégíteni. Lófélék és eb esetében a mozgási igény az állat mozgatása útján is kielégíthető, azonban esetükben is törekedni kell az olyan tartási módra, amely lehetővé teszi az állat kedve szerinti mozgását.

Az állatokat úgy kell tartani, hogy ne veszélyeztethessék más állatok - kivéve a ragadozó állatok táplálására szánt élő egyedek -, illetve az ember biztonságát.

Különböző fajhoz tartozó állatok csak akkor tarthatók együtt, ha az állatok egymás testi épségét nem veszélyeztetik, az együtt-tartás idegi megterhelést egyik fajhoz tartozó egyed számára sem okoz, továbbá, ha minden egyed rendelkezik olyan tartózkodási hellyel, ahol zavarás nélkül nyugalomban táplálkozhat és pihenhet. Agresszív viselkedésű állatokat tilos más állatokkal együtt tartani.

 

Az állatkereskedés naprakész nyilvántartást vezet a beszerzett, készleten lévő, eladott és elhullott

A járási állat-egészségügyi hatóság szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal az állatkereskedésben hatósági ellenőrzést végez.

1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről

41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról

2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről

NISZ ZRT.