Celldömölk - E-papír szolgáltatás alkalmazása Anyakönyvi ügyekben

Az e-Papír egy általános célú elektronikus kérelem űrlap, melynek rövid elnevezése az e-Papír szolgáltatás. Az e-Papír szolgáltatás egy díjmentes, hitelesített üzenetküldő alkalmazás, amely internetkapcsolaton keresztül, elektronikus úton köti össze az ügyfélkapuval rendelkező felhasználókat a Szolgáltatáshoz csatlakozott intézményekkel. Az e-Papír minden hitelesen azonosított felhasználó számára elérhető.

Kulcsszavak: e-papír, anyakönyvi ügyek

Az  e-papír szolgáltatás az elektronikus ügyintézés egyszerű ügyintézési módja, lényegében a papíralapú szabad szöveges küldemény elektronikus változatának megfelelő szolgáltatás, mely kizárólag azon anyakönyvet érintő ügyekben vehető igénybe, melyekre az önkormányzat nem biztosít az E-önkormányzat Portálon iForm típusú űrlapot.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: Eüsztv.) az elektronikus ügyintézést biztosító szerv és az ügyfél elektronikus kapcsolattartásának általános szabályait, valamint az elektronikus ügyintézést biztosító, illetve egyéb szervek informatikai együttműködésével kapcsolatos rendelkezéseit tartalmazza.

Az Eüsztv. 8. § (1) bekezdése alapján az ügyfél – törvény, eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotott kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában – jogosult az elektronikus ügyintézést biztosító szerv előtt az ügyei intézése során ügyintézési cselekményeit elektronikus úton végezni, nyilatkozatait elektronikus úton megtenni.

Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) 7. § (1) bekezdés c) pontjának rendelkezése értelmében, ha az ügyfél úgy kíván e-Papír szolgáltatás útján beadvány benyújtani, hogy az ügyre vonatkozóan az elektronikus ügyintézést biztosító szerv elektronikus űrlapot rendszeresít, akkor a beadványt be nem nyújtottnak kell tekinteni.

Tájékoztatom, hogy Celldömölk Város Önkormányzata az ASP rendszer keretein belül az E-önkormányzat Portálon biztosított (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) iFORM típusú alábbi űrlapokat rendszeresítette, melyek vonatkozásában joghatást kiváltó beadvány nem indítható e-Papíron:

- Anyakönyvi kivonat kiállítási kérelem

Papíralapú szabad szöveges anyakönyvi ügyekkel kapcsolatos beadvány a https://epapir.gov.hu linkről indítva

Címzett: Celldömölk Város Önkormányzata

Témacsoport: Önkormányzati igazgatás

Ügytípus: Anyakönyvi ügyek

Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal 

Vas Megyei Kormányhivatal, 9700 Szombathely, Berzsenyi tér 1.

Celldömölk Település