CSURGÓ-BEHAJTÁSI ENGEDÉLY

Csurgó Város közigazgatási területén a „Súlykorlátozás - a táblán megjelölt 10,5 tonnánál nagyobb össztömegű járművel közlekedni tilos – kivéve engedéllyel” közúti jelzőtáblák hatálya alá tartozó önkormányzati tulajdonban lévő közútra a rendelet tárgyi hatálya alá tartozó járművel behajtani csak az Önkormányzat által kiadott behajtási engedély birtokában lehet.

 

Kulcsszavak: behajtási engedély

Minden olyan jármű tulajdonos, üzembentartó, és használó, aki a rendelet területi hatálya alá tartozó önkormányzati tulajdonban lévő helyi közútra 10,5 tonnánál nagyobb megengedett legnagyobb össztömegű járművel hajt be.

Kérelmet kell benyújtani a települési önkormányzathoz személyesen, postai vagy elektronikus úton.

A behajtási engedély kiadása iránti kérelmet a 3. melléklet szerinti formanyomtatványon egy adott járműre vonatkozóan, a jogosultság feltételeinek egyidejű igazolásával a jármű üzembentartója, tulajdonosa, az ő képviseletükben eljáró személy, vagy annak az ingatlannak a tulajdonosa (a továbbiakban: kérelmező) nyújthatja be, akihez a súlykorlátozással érintett járművel szállítás történik.

(2) Behajtási engedély egy adott járműre adható ki az e rendelet által előírt feltételek fennállásának megfelelő igazolása esetén. Amennyiben egy kérelmező több járműre vonatkozóan kíván benyújtani behajtási engedély kiadása iránti kérelmet, úgy a kiadás feltételeinek fennállását mindegyik járműre vonatkozóan külön kell igazolnia. Megfelelő igazolás esetén minden járműre külön behajtási engedélyt kell kiadni.

(3) A behajtási engedély kiadásának feltétele, hogy a kérelemben megjelölt ingatlan kizárólag adott önkormányzati úton közelíthető meg és a járművel a kérelemben megjelölt ingatlanhoz, vagy onnan árut szállítanak, és az áru szállítása, be- és kirakodása másként nem oldható meg.

(4) A kérelmezőnek kérelme benyújtásakor a (3) bekezdésben megjelölt áruszállítás tényét megrendelővel, szállítólevéllel, vagy ezekkel megegyező adattartalmú dokumentumokkal igazolni kell.

A behajtási engedély kiadása iránti kérelemben pontosan meg kell jelölni:

 

A kérelem elektronikus formában elektronikus űrlap benyújtásával az E-önkormányzat Portálon keresztül lehetséges (iForm űrlap).

Űrlap megnevezése: Behajtási engedély iránti kérelem

Az eljárás illetékmentes.

A Képviselő–testület a behajtási engedélyek kiadására és használatuk jogosultságának felülvizsgálatára, az engedélyek esetleges visszavonására vonatkozó hatáskört a Polgármesterre ruházza át.

Ügyintézésre kijelölt szervezeti egység: Csurgói  Közös Önkormányzati Hivatal Beruházási és Műszaki Iroda

Képviselő–testület

A behajtási engedély tartalmazza:

behajtási engedély tartalmazza az érvényesség idejét és az egy napra szóló be-, és kihajtások maximális számát.

(1) Az engedély csak az abban meghatározott járművel való behajtásra használható fel, más járműre nem érvényes. Az engedélyt a jármű vezetőjének jól látható helyen (pl: a szélvédőn) kell elhelyeznie.

(2) Az engedélyről bármilyen formában készített másolat nem használható fel.

(3) Az engedély csak az abban meghatározott korlátozás alá eső közterületekre történő behajtásra jogosít fel.

1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről.

Csurgó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú utakon történő súlykorlátozásról, a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának rendjéről

Csurgó Település