SZOMBATHELY MJV POLGÁRMESTERI HIVATALA – Köztemetés

A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármesterének kell gondoskodnia az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik. A temetés összegét az önkormányzat hagyatéki teherként bejelenti, vagy az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi.

Kulcsszavak: köztemetés, Szombathely

Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál.

Szociális és Lakás Iroda

 

A tudomásszerzést követő 21 napon belül gondoskodik a haláleset szerinti települési önkormányzat polgármestere az elhunyt eltemettetéséről.

Az eljárás költség- és illetékmentes.

Szociális és Lakás Iroda

A Polgármester döntése ellen Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűléséhez címzett illetékmentes fellebbezéssel lehet élni.

Írásbeli kérelem, elhunyt személyes okmányai, temetésre köteles hozzátartozó példánya.

Szombathely Település