Kecskemét- Házassági névviselési forma módosítása

A házassági névviselési forma módosítására irányuló eljárás.

Kulcsszavak: Házassági névviselési forma módosítása, Házassági névmódosítás

A benyújtandó dokumentumoknál felsorolt iratokkal keresse fel az anyakönyvvezetőt.

15 nap

- A kérelmező érvényes személyi igazolványa, vagy útlevele, vagy vezetői engedélye,

- lakcímigazolványa,

- Házassági anyakönyvi kivonat.

- Elvált családi állapot esetén: a válásról szóló jogerős bírói ítélet.

- Özvegy családi állapot esetén: az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata, vagy záradékolt házassági anyakönyvi kivonat

Nincs fizetési kötelezettség.

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Hatósági Iroda Igazgatási Osztály Anyakönyvi-Hagyatéki Csoport

Felügyeleti szerv: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Jogorvoslat: Az anyakönyvvezető döntése ellen fellebbezésnek nincs helye.  A határozat ellen a közlésétől számított 30 napon belül, a közigazgatási tevékenységgel okozott jogsérelemre hivatkozással kereset benyújtásának van helye. A keresetlevelet a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz (6722 Szeged, Tábor u. 4. postacím: 6701 Szeged, P.:408.) címezve Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Anyakönyvvezetőjénél kell benyújtani. A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per illetéke 30.000,- Ft, azonban a felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is - illetékfeljegyzési jog illeti meg.

https://ekecskemet.hu/_upload/editor/Leirasok_utmutatok/igazgatas/anyakonyv/Hazassagi_nevmodositas.doc

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény

Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

 

Kecskemét Település