Hatósági bizonyítvány igénylése nyugdíjbiztosítási nyilvántartásba bejegyzett adatokról (NY_AEHB_01)

A megszerzett szolgálati idő, jogosultsági idő, illetve a nyugdíjbiztosítási hatósági nyilvántartásában a biztosítási jogviszonyokra vonatkozó szereplő egyéb adatok más eljárásban történő igazolása céljából lehetőség van hatósági bizonyítvány kiállítását kérni.

Kulcsszavak: hatósági bizonyítvány, adategyeztetés, nyilvántartás, nyugdíjbiztosítási adatok, jogszerzés, járulék, szolgálati idő, NY_AEHB_01

Öregségi nyugdíjban még nem részesülő természetes személy igényelheti a hatósági bizonyítvány kiállítását, amennyiben kizárólag Magyarországon állt biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban.

Ki kell tölteni a hatósági bizonyítvány igénylésére rendszeresített űrlapot, vagy nyomtatványt.

A személyes vagy postai úton történő benyújtás esetén kitöltendő formanyomtatvány itt érhető el.

A kitöltendő formanyomtatvány a leírás végén található „Dokumentumok” cím alatt is elérhető.

Az eljárás ügyintézési ideje a hivatal részéről 15 nap.

Amennyiben a hatósági bizonyítvány kiállításához adategyeztetési eljárást is le kell folytatni, annak határideje 75 nap.

Hatósági bizonyítvány igénylése nyugdíjbiztosítási nyilvántartásba bejegyzett adatokról elnevezésű űrlap, vagy nyomtatvány.

Az eljárás illeték- és költségmentes.

Az eljárást az ügyfél lakóhelye szerint illetékes fővárosi, megyei kormányhivatal folytatja le.

 

Budapest Főváros Kormányhivatala az alábbi ügyekben jogosult kizárólagos illetékességgel eljárni:

A döntés ellen a közléstől számított 30 napon belül – jogszabálysértésre hivatkozással – keresettel lehet fordulni a lakóhely szerint illetékes közigazgatási kollégiummal működő törvényszékhez.

A keresetlevelet illetékmentesen a döntést hozó nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnél kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként postára adni. A kereset elektronikus úton is előterjeszthető. A keresetlevelet elektronikus úton a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client honlapon (IKR rendszer) keresztül lehet benyújtani. 

A jogi képviselővel eljáró fél elektronikus kapcsolattartásra köteles.

A kérelem elektronikusan, személyesen, vagy postai úton is előterjeszthető.

Elektronikus úton: ügyfélkapus regisztrációval rendelkező személyek az e célra rendszeresített űrlap segítségével nyújthatják be kérelmüket.

Személyesen a lakóhely vagy tartózkodási hely szerint illetékes fővárosi, megyei kormányhivatal ügyfélszolgálatán.

A kérelem postai úton benyújtható a kérelmező lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatalnak címezve. Postacím egységesen: 1916 Budapest.

Amennyiben a hatósági bizonyítvány kiállítását kérő személy olyan szolgálati idő elismerését kéri, amely a nyilvántartásban nem szerepel, vagy vele adategyeztetést még nem folytattak le, az eljárást fel kell függeszteni és hivatalból adategyeztetési eljárást kell lefolytatni.

A hatósági bizonyítvány az alábbi adatokat tartalmazza:

Nyugdíjbiztosítási nyilvántartásban szereplő adatok egyeztetése iránti kérelem

Call Center:

NYUFIG_ESZF