NKVH: ETS hitelesítői záradék

Az üzemeltető és a légi jármű üzembentartó által a tevékenysége során keletkező szén-dioxid kibocsátásról készített éves kibocsátási jelentés, és a légi jármű üzembentartó esetén adott esetben tonnakilométer adatait tartalmazó jelentés hitelesítői záradéka.

Kulcsszavak: klímavédelem, Nemzeti Klímavédelmi Hatóság, éves kibocsátási jelentés, hitelesítői záradék, üzemeltető, légi jármű üzemeltető, ÜHG engedély, jelentési időszak, hitelesítő

Véglegessé vált ÜHG engedéllyel rendelkező üzemeltetők és elfogadott nyomonkövetési tervvel rendelkező légi jármű üzembentartók gazdálkodó szervezetei (hitelesítői).

Az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezetek számára a személyes ügyintézés nem vehető igénybe

[Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 2. § (1) és 9. § (1) bekezdései alapján].

ETS éves kibocsátási jelentéshez, illetve tonnakilométer-adatokat tartalmazó jelentéshez kapcsolódó hitelesítői záradék benyújtása.

Amennyiben gazdálkodó szervezet képviselőjeként jár el, az elektronikus kérelem kitöltésekor ki kell jelölnie a következő opciót: CÉGKAPUBÓL KÜLDVE SZERETNÉK E-PAPÍRT BENYÚJTANI.

Ügyfél szempontjából fontos határidő:

A hitelesítői záradék benyújtásának határideje a jelentéstételi évet követő év március 31. napja.

Az elektronikus úton előterjesztett kérelem csatolmányaként benyújtandó:

Az eljárás illetékmentes.

Nemzeti Klímavédelmi Hatóság

Fővárosi Törvényszék

A döntéssel szemben – amely a közléssel véglegessé válik – a közléstől számított 30 napon belül a Fővárosi Törvényszékhez címzett, de a Nemzeti Klímavédelmi Hatóságnál jogszabálysértésre, jogsérelemre történő hivatkozással közigazgatási per kezdeményezésére irányuló keresetlevél benyújtással lehet jogorvoslattal élni. A közigazgatási per illetéke 30.000,- Forint, azaz harmincezer forint, azonban a per tárgyára tekintettel a közigazgatási perben a kérelmezőt tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg, melynek alapján mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. A keresetlevélben a per tárgyaláson történő elbírálása kérhető. A törvényszék előtt a jogi képviselet kötelező.

NKVH