Celldömölk - E-papír szolgáltatás alkalmazása Adatkérés, tájékoztatás kérése, közérdekű bejelentés, javaslat ügyekben

Általános, Adatkérés, tájékoztatás kérése, közérdekű bejelentés, javaslat ügyeket érintő kérdésekben használható az E-papír szolgáltatás.

Az e-Papír egy általános célú elektronikus kérelem űrlap, melynek rövid elnevezése az e-Papír szolgáltatás. Az e-Papír szolgáltatás egy díjmentes, hitelesített üzenetküldő alkalmazás, amely internetkapcsolaton keresztül, elektronikus úton köti össze az ügyfélkapuval rendelkező felhasználókat a Szolgáltatáshoz csatlakozott intézményekkel. Az e-Papír minden hitelesen azonosított felhasználó számára elérhető.

Kulcsszavak: adatkérés, közérdekű bejelentés, javaslat, tájékoztatás kérése, e-papír

Az  e-papír szolgáltatás az elektronikus ügyintézés egyszerű ügyintézési módja, lényegében a papíralapú szabad szöveges küldemény elektronikus változatának megfelelő szolgáltatás, mely kizárólag azon Adatkérés, tájékoztatás kérése, közérdekű bejelentés javaslat ügyekben vehető igénybe, melyekre az önkormányzat nem biztosít az E-önkormányzat Portálon iForm típusú űrlapot.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: Eüsztv.) az elektronikus ügyintézést biztosító szerv és az ügyfél elektronikus kapcsolattartásának általános szabályait, valamint az elektronikus ügyintézést biztosító, illetve egyéb szervek informatikai együttműködésével kapcsolatos rendelkezéseit tartalmazza.

Az Eüsztv. 8. § (1) bekezdése alapján az ügyfél – törvény, eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotott kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában – jogosult az elektronikus ügyintézést biztosító szerv előtt az ügyei intézése során ügyintézési cselekményeit elektronikus úton végezni, nyilatkozatait elektronikus úton megtenni.

Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) 7. § (1) bekezdés c) pontjának rendelkezése értelmében, ha az ügyfél úgy kíván e-Papír szolgáltatás útján beadvány benyújtani, hogy az ügyre vonatkozóan az elektronikus ügyintézést biztosító szerv elektronikus űrlapot rendszeresít, akkor a beadványt be nem nyújtottnak kell tekinteni.

Papíralapú szabad szöveges Adatkérés, tájékoztatás kérése, közérdekű bejelentés, javaslat ügyekkel kapcsolatos beadvány a https://epapir.gov.hu linkről indítva

Címzett: Celldömölk Város Önkormányzata

Témacsoport: Önkormányzati igazgatás

Ügytípus: Adatkérés, tájékoztatás kérése, közérdekű bejelentés, javaslat

Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal

Vas Megyei Kormányhivatal, 9700 Szombathely, Berzsenyi tér 1.

Celldömölk Település