TÁKE - Támogatási keret-előrehozási kérelem indoklása (fejezeti levél és adatlap)

Támogatási keret-előrehozási kérelem indoklása (fejezeti levél és adatlap)

Kulcsszavak: előrehozás, indoklás, adatlap, támogatás, keret-előrehozás

Költségvetési fejezet

A központi költségvetési fejezetek a támogatási keret-előrehozási kérelmeiket az indoklást tartalmazó levél csatolásával, illetve az

„Adatlap a támogatási keret-előrehozás indoklásához” elnevezésű adatlap kitöltésével és csatolásával nyújtják be a Kincstár felé.

Illetékes Főosztály az ügyben:

- Alapok kezelő szervei esetén: Alapok és Közalapítványok Főosztálya

- Központi költségvetési fejezetek és szervek esetén: Költségvetési Fejezetek Főosztálya

Adatlap a támogatási keret-előrehozás indoklásához

Az eljárás nem von maga után fizetési kötelezettséget

Magyar Államkincstár

http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/nem-lakossagi-ugyfelek/keretnyitas_bizonylat/267/

2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról és a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet annak végrehajtásáról (egységes szerkezet)

AKF&KFF