Egyszerűsített munkaviszony bejelentése

A munkáltatók az egyszerűsített munkaviszonyt bejelenthetik elektronikus úton, mobil applikációval és telefonon keresztül.

Kulcsszavak: egyszerűsített foglalkoztatás, bejelentés, alkalmi munka, mezőgazdasági idénymunka, turisztikai idénymunka, filmipari statiszta, 185, efo, nav, nemzeti adó- és vámhivatal, adóhivatal, adóhatóság, adózás

Egyszerűsített munkaviszonyban foglalkoztató munkáltató, illetve megbízottja.

A bejelentés megtehető:

A bejelentés elmulasztása jogszabálysértést valósít meg. A NAV ellenőrzési jogával élve rendszeresen ellenőrzi az ebben a foglalkoztatási módban foglalkoztató munkáltatókat, és a bejelentés elmulasztása esetén bírságot szab ki.

A bejelentést a munka megkezdése előtt szükséges megtenni. A bejelentés módosítására a módosítással érintett napon 8.00 óráig van lehetőség, azonban, ha a bejelentés napja egybeesik a módosítás napjával, akkor a bejelentéstől számított 2 órán belül kell megtenni a módosítást.

A nyomtatvány elérhető az alábbi linken keresztül.

A bejelentés illetékmentes, azonban a foglalkoztatási jogviszony megvalósulása járulékfizetési kötelezettséget keletkeztet. Ez alkalmi munka esetén 1000 Ft/nap, mezőgazdasági és turisztikai idénymunka esetén 500 Ft/nap, filmipari statiszta esetén 3000 Ft/nap. A járulék befizetésének határideje a tárgyhót követő hónap 12. napja.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Nemzetgazdasági Minisztérium

A telefonos bejelentés a 185-ös telefonszámon tehető meg a nap 24 órájában. A kora reggeli időszakban különösen magas a bejelentések száma, ezért ha arra a bejelentőnek lehetősége nyílik, érdemes később megtenni a bejelentést.

Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény

223/2010 (VII. 30.) Korm. rendelet az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény végrehajtásáról

NAV