Gyömrő - Túlfizetés rendezése

Ha az adózó fizetési kötelezettségénél nagyobb összegű adót fizetett be, illetve visszamenőlegesen adójóváírásra, törlésre került sor, vagy adózó téves befizetést teljesített, túlfizetése keletkezik az adott adófolyószámlán. A túlfizetés összegét az adóhatóság kérelemre az adózó, a tartozás megfizetésére kötelezett személy által megjelölt adónemre, fizetési kötelezettségre számolja el. Ha az adózónak adótartozása nincs, és bevallási kötelezettségeinek eleget tett, rendelkezhet a fennmaradó összeg visszatérítéséről.

Kulcsszavak: túlfizetés rendezése, átvezetése

 Az adózó vagy az adózó törvényes képviselője vagy meghatalmazottja

Az ügy kérelemre indul, a kérelem benyújtható az adóhatóság által rendszeresített űrlapon, elektronikus formában (ohp.asap.lgov.hu),  levélben, illetve személyesen az ügyfélszolgálaton.

Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény rendelkezései alapján az adóhatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben (Eüsztv.) meghatározott elektronikus úton (a továbbiakban együtt: írásban) vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő elektronikus úton (a továbbiakban együtt: szóban) tart kapcsolatot az adózóval és az eljárásban résztvevőkkel. Az adóhatóság elektronikus úton tart kapcsolatot azzal az adózóval, aki (amely) az Eüsztv. alapján elektronikus ügyintézésre kötelezett.

Az ügyintézési határidő: 30 nap

A kérelem benyújtható az adóhatóság által rendszeresített űrlapon, elektronikus formában (ohp.asp.lgov.hu), valamint levélben, illetve személyesen az ügyfélszolgálaton.

A túlfizetéssel kapcsolatos eljárás az ügyfél/adózó számára díj, illeték és költségmentes.

Gyömrői Polgármesteri Hivatal, Adóhatósági iroda (2230 Gyömrő, Fő tér 1.)

A túlfizetés kiutalásáról határozat, végzés készül. A végzéssel szemben a fellebbezésre jogosult a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatalhoz címzett, de a gyömrői önkormányzati adóhatóságnál benyújtott fellebbezéssel élhet. A fellebbezés illetéke 3.000 Ft, amit a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg a Gyömrő Város Önkormányzat 11742197-15392017-03470000 eljárási illeték  számla javára kell megfizetni.

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.)

Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (Air.)

Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (Eüsztv.)

Gyömrő Település