Budapest 11 Adóhatósági Igazolás

Budapest Főváros XI kerület Újbuda Önkormányzat Adóhatósága adóigaolást állít ki az adózó kérelmére, a nyilvántartásban szereplő adatok alapján, a jogszabályban előírt adattartalommal.

Kulcsszavak: adóhatósági Igazolás

Az önkormányzat területén állandó lakhellyel rendelkező lakosok.

Az E-Önkormányzat portálon kikeresni az Általános adónyomtatványok közt a ""Kérelem, adóigazolás, adóhatósági bizonyítvány kiadása"" név alatti űrlapot és kitöltve beküldeni az adóhatóság részére, megjelölve benne a felhasználás célját, és a szervezetet, ahol a kiadott igazolást fel kívánja használni

Az adóhatóság igazolása a kérelem beérkezésétől számított 6 napon belül kerül kiállításra.

Kérelem a jelölt elérési útvonalon.

Az eljárás illetékmentes

Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Jegyzője

Budapest Főváros Kormányhivatala 1056 Váci utca 62-64.

Az általános adóigazolás tartalmazza az adózónak az igazolás kiadásának napján vagy az igazolás kiadása iránti kérelemben megjelölt napon 

a) az adóhatóságnál fennálló adótartozását vagy az állami adó- és vámhatóságnál fennálló tartozását vagy annak hiányát,

b) a kiállítás napjáig előírt valamely adónemre vonatkozó adatbejelentési, bevallási és adófizetési kötelezettség elmulasztását, ide nem értve azt, ha az adóhatóság által lefolytatott ellenőrzés a mulasztást feltárta, és az adózó a végleges megállapítások alapján keletkezett fizetési kötelezettségét teljesítette, és

c) a végrehajtásra vagy a visszatartásra átadott köztartozásokat.

A nemleges adóigazolás igazolja, hogy az adózónak az igazolás kiállításának napján vagy az igazolás iránti kérelemben megjelölt napon az adóhatóságnál nyilvántartott tartozása, valamint végrehajtásra vagy visszatartásra átadott köztartozása nincs.

Az adóhatóság az adóigazolást magyar nyelven állítja ki.

 

Az adóigazgatási eljárás részleszabályairól szóló 465/2017. (XII.28.) Korm. Rendelet 24 §

Budapest 11. ker. Település