Budapest 11 Szálláshely-üzemeltetés bejelentése

Szálláshely-üzemeltetési tevékenység csak olyan szálláshelyen folytatható, amely megfelel azon szálláshelytípus szerinti minőségi, műszaki és szolgáltatási követelményeknek, amely tekintetében a szálláshely-szolgáltatási tevékenységet folytatni kívánják.


 

Kulcsszavak: szálláshely, szálláshely-szolgáltatás, szálláshely-kezelő szoftver, szálláshely-minősítés, magánszálláshely, egyéb szálláshely,szálloda, panzió, közösségi szálláshely, nyaralóhajó-szálláshely

Szálláshely-szolgáltatási tevékenységet folytató magánszemélyek, egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok.
 

A szálláshely-szolgáltatónak formanyomtatványon be kell jelentenie a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatását, az adatokban bekövetkező változást, valamint a tevékenység megszűnését. Magánszemélyek személyesen, postai vagy elektronikus úton, a gazdálkodó szervezetek elektronikus úton jelenthetik be a szálláshely szolgáltatási tevékenységüket.                                 
 

Azonnali hatállyal megtiltja a szálláshely-nyilvántartásban nem szereplő és a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba nem regisztrált szálláshely üzemeltetését, és pénzbírságot szab ki. A módosítás, illetve a megszűnés bejelentésének elmulasztása esetén pénzbírság szabható ki.

 

A bejelentés beérkezésétől számított 8 napon belül, a jegyző nyilvántartásba veszi a tevékenységet.
 

A szálláshely használatának jogcímére vonatkozó igazoló okiratot vagy annak másolatát (bérleti szerződés),  haszonélvezet esetében a haszonélvező hozzájárulását igazoló okiratot,  közös tulajdonban álló szálláshely esetében, ha nem valamennyi tulajdonostárs a szálláshely-szolgáltató, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okiratot, a szálláshely kezelő szoftver meglétét igazoló dokumentumot, a szálláshely-minősítő szervezet által kiadott minősítő dokumentumot.
 

Az eljárás illetékmentes.
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Jegyzője
 

Budapest Főváros Kormányhivatala 1056 Váci utca 62-64.                                                 

Szálláshely üzemeltetési tevékenység bejelentése

 

A szálláshely-minősítési folyamat elindításához szükséges kérelem benyújtását a jegyzőhöz intézett bejelentést megelőzően legalább 90 munkanappal szükséges elvégezni.
A minősítéssel kapcsolatos bővebb információ elérhető: https://szallashelyminosites.hu

A szálláshely-minősítő szervezet:

Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület Nonprofit Kft.
Székhelye: 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1.
Honlap: szallashelyminosites.hu


 

239/2009. (X. 20.) Kormányrendelet  a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről   

2005. CLXIV. törvény a kereskedelemről 

2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól

235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról     

2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól   
 

Budapest 11. ker. Település