46/2017. (XII. 21.) sz. önkormányzati rendelete alapján (továbbiakban TKR ) a településkép védelme érdekében az Önkormányzat Főépítésze településképi követelményekről és a hatályos településrendezési eszközökben foglalt előírásokról kérelemre szakmai tájékoztatást biztosít. 
 

">

Budapest 11 Főépítészi szakmai konzultáció

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 46/2017. (XII. 21.) sz. önkormányzati rendelete alapján (továbbiakban TKR ) a településkép védelme érdekében az Önkormányzat Főépítésze településképi követelményekről és a hatályos településrendezési eszközökben foglalt előírásokról kérelemre szakmai tájékoztatást biztosít. 
 

Kulcsszavak: szakmai konzultáció

Tervező és/vagy építtető illetve meghatalmazottjai
 

Az eljárás lefolytatásához a kérelmező kérelmét és mellékleteit papíralapon vagy elektronikus úton nyújthatja be. A kérelemhez mellékelni kell azt a tervdokumentációt is, amellyel kapcsolatban a szakmai konzultációt kezdeményezi. A dokumentációt elektronikusan vagy papíralapon kell nyújtani.
 

A főépítész a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül biztosítja a szakmai konzultációt.
 

Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció

 

A szakmai konzultáció díj- és illetékmentes.
 

Főépítész
 

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet
 

Budapest 11. ker. Település