SZOMBATHELY MJV POLGÁRMESTERI HIVATALA – Anyakönyv - Születés anyakönyvezése

Az anyakönyvvezető bejegyzi az elektronikus anyakönyvbe az illetékességi területén történt születést.

Kulcsszavak: születés, anyakönyv

Megszületett gyermek hozzátartozója vagy meghatalmazottja.

Intézeti születés esetén a születés anyakönyvezését az intézet kezdeményezi.
Otthonszülés esetén a törvényes képviselő kéri a születés helye szerint illetékes anyakönyvvezetőtől a születés anyakönyvezését.
A kérelem személyes megjelenés útján az anyakönyvvezetőnél terjeszthető elő.
 

Az anyakönyvvezető a születést a bejelentést követően - ha az anyakönyvezéshez szükséges, kormányrendeletben meghatározott adatok rendelkezésre állnak és a tényállás tisztázott - haladéktalanul anyakönyvezi.

A szülők házassági anyakönyvi kivonata, vagy apai elismerő nyilatkozat.
Az anya, illetve apa személyazonosító igazolványa és lakcím kártyája.
Intézeten kívüli születés esetén a felelős személy igazolása.

Az eljárás illetékmentes.

Szombathely Megyei Jogú Város Anyakönyvvezetője.

2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról.

429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól.

1993. évi LV. törvény a magyar állampolgárságról.

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről.

2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról.

2017. évi XXVIII. törvény a nemzetközi magánjogról.

125/1993. (IX.22.) Korm. rendelet a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról.

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról.

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről.

Szombathely Település