2.01 VILLAMOSENERGIA-SZERZŐDÉS KÖTÉSE (AZON ÜGYFELEKNEK, AKIKNEK MÁR 2021. SZEPTEMBER 1-JE ELŐTT IS AZ MVM NEXT SZOLGÁLTATTA AZ ÁRAMOT)

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók részére elektronikus ügyintézést biztosít egyetemes villamosenergia-szolgáltatási szerződés megkötése körében:

Kulcsszavak: villamos energia; nemzeti közművek; nkm; mvm; next; egyetemes; szerződés; áram; áramszolgáltatás

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt-től a lakossági fogyasztók, valamint a kisfeszültségen vételező, összes felhasználási helyük tekintetében együttesen 3*63 A-nál nem nagyobb csatlakozási teljesítményű felhasználók jogosultak egyetemes szolgáltatás keretében villamos energiát vásárolni.

Azon ügyfelek, akik természetes személyek, jogosultak a szerződéses ügyeket az E-ügyintézési törvény szerint elektronikus úton intézni, nyilatkozatait elektronikus úton megtenni.

Ha nemzetközi szerződésből eredő kötelezettség alapján törvény vagy nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik, elektronikus ügyintézésre köteles valamennyi, az E-ügyintézési törvény 2. § (1) bekezdése szerinti ügy tekintetében

                1. gazdálkodó szervezet,

                2. állam,

                3önkormányzat,

                4. költségvetési szerv,

                5. ügyész,

                6. jegyző,

                7. köztestület,

                8. a 3-7 alpontok hatálya alá nem tartozó egyéb közigazgatási hatóság, valamint

Ezen ügyleírás alapján azok az ügyfelek tudnak ügyet intézni, akiknek már 2021. szeptember 1-je előtt is az MVM Next szolgáltatta az áramot.

Nem itt, hanem a 3-as sorszámmal kezdődő ügyleírások közül az intézni kívánt ügytípust kiválasztva kezdeményezzék az ügyintézést azon ügyfelek, akiknek

Ügyintézéshez kattintson a fenti Ügyintézés indítása feliratú gombra, mely átirányítja az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. e-ügyintézési rendszerébe, ahol a Szerződéskötés menüpontban indíthatja a kívánt ügyet.

A beazonosítás sikeressége érdekében Önnek és/vagy cég esetében a cégnek a Rendelkezési Nyilvántartásban megadott rendelkezési nyilatkozattal célszerű rendelkeznie.

Az új (beköltöző) felhasználó köteles egyetemes szolgáltatási szerződéskötési igényét az ingatlan átadás-átvétel napjától számított 15 napon belül bejelenteni.

A várható feldolgozási idő a dokumentumok beérkezésétől számított 15 nap.

Ügyfélváltozás (átírás) esetén igénybejelentő nyomtatvány szükséges, amely az MVM Next oldalára belépve a szükséges mezők kitöltését követően automatikusan készül. Az ingatlanhasználat jogcímének igazolásául további dokumentumok feltöltése szükséges, ezekről is az oldalon tájékozódhat.

Ha új ingatlant épít, vagy olyan ingatlant vásárol, ahol korábban nem volt áramszolgáltatás, új bekapcsolásra van szükség. Az ügyintézést a területileg illetékes hálózati elosztónál kezdeményezheti, az elérhetőségekről az oldalra belépve tájékozódhat.

A szerződéskötési folyamatban lehetősége van az Ügyintézés indítása gombra kattintva megnyíló ügyintézési felületen a társaság által kiküldött villamosenergia-vásárlási szerződés elektronikus aláírása után az aláírt szerződést feltölteni.

Az elektronikus ügyintézés során fizetési kötelezettség nem keletkezik.

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. panaszkezelésére vonatkozó információt, a jogorvoslati lehetőségeket a https://www.mvmnext.hu/aram/jogorvoslat oldalon találhatja meg.

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. egyetemes villamosenergia-szolgáltatói üzletszabályzatát a https://www.mvmnext.hu/aram/uzletszabalyzat oldalon találhatja meg.

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. egyetemes villamosenergia-szolgáltatására az alábbi főbb jogszabályok vonatkoznak:

MVM NEXT Zrt. (Áram)