Budapest 11 Közterület elnevezésével kapcsolatos ügyek

Névtelen közterületek, magánutak elnevezése; már elnevezett közterületek átnevezése.

Kulcsszavak: közterület

Az eljárást bárki kezdeményezheti.

Az eljárást magánszemély kérelemezheti: - papír alapon személyesen, illetve postai úton; - elektronikus úton a (https://epapir.gov.hu/) oldalon.

A gazdálkodó szervezet kizárólag elektronikus úton (https://epapir.gov.hu/) kezdeményezheti az eljárást.

 

Eredetiben aláírt kérelem.

A közterület- és városrésznevek megállapításáról, azok jelöléséről, valamint a házszám-megállapítás szabályairól szóló Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 94/2012. (XII. 27.) önkormányzati rendelete.

Budapest 11. ker. Település