Gyömrő - Bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről

A magánfőzőnek a desztillálóberendezés megszerzését a tulajdonszerzéstől számított 15 napon belül be kell jelentenie a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatósághoz az erre a célra rendszeresített nyomtatványon.

Kulcsszavak: párlat, desztilláló berendezés

Az adó alanya a magánfőző, az a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztő személy, aki tulajdonában álló gyümölccsel, gyümölcsből származó alapanyaggal és párlat készítésére alkalmas, tulajdonában álló desztillálóberendezéssel rendelkezik

A magánfőző a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést, valamint a bejelentett adatokban történt változást, az azt követő 15 napon belül köteles bejelenteni a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatósághoz.

A bejelentésnek tartalmaznia kell a magánfőző nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés időpontját, a desztillálóberendezés űrtartalmát és tárolásának, használatának helyét, ha az eltér a magánfőző lakcímétől. 

A magánfőző a tárgyévben legfeljebb 86 liter párlatot állíthat elő adómentesen.

A magánfőzött párlat kizárólag a magánfőző, családtagjai vagy vendégei által fogyasztható el, feltéve, hogy értékesítésre nem kerül sor. 

Az önkormányzati adóhatóság a bejelentésről értesíti az állami adó- és vámhatóságot és a bejelentéssel érintett másik önkormányzati adóhatóságot.

Az önkormányzati adóhatóságnál regisztrált magánfőző tárgyévben előállítani tervezett magánfőzött párlat előállításához az előállítást megelőzően bejelentést tesz az állami adó- és vámhatósághoz. A magánfőző a bejelentésben megadja nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, az előállítani kívánt párlat mennyiségét literben, valamint nyilatkozik arról, hogy a magánfőzésre vonatkozó jogszabályi feltételeknek megfelel.

A bejelentés alapján az állami adó- és vámhatóság magánfőzöttpárlat-származási igazolást állít ki és küld meg a magánfőző részére. Az állami adó- és vámhatóság az átadott magánfőzöttpárlat-származási igazolás mennyiségének megadásával haladéktalanul értesíti a desztillálóberendezés tárolási, használati helye szerinti önkormányzatot.

Az évente magánfőzés keretében előállítható párlatmennyiség túllépése esetén a magánfőző a többletmennyiséget köteles haladéktalanul bejelenteni az állami adó- és vámhatóságnak és az állami adó- és vámhatósággal egyeztetett módon gondoskodni a többletmennyiség megsemmisítéséről.

Az ügyintézési határidő a kérelem beérkezésétől számított 30 nap.

BEJELENTÉS DESZTILLÁLÓBERENDEZÉS TULAJDONJOGÁRÓL, TULAJDONJOGÁNAK MEGSZERZÉSÉRŐL elnevezésű kérelem formanyomtatvány

A magánfőző a tárgyévben legfeljebb 86 liter párlatot állíthat elő adómentesen.

Gyömrői Polgármesteri Hivatal, Adóhatósági Iroda (2230 Gyömrő, Fő tér 1.)

Nemzeti Adó és Vámhivatal Pest megyei Igazgatósága

BEJELENTÉS DESZTILLÁLÓBERENDEZÉS TULAJDONJOGÁRÓL, TULAJDONJOGÁNAK MEGSZERZÉSÉRŐL elnevezésű formanyomtatvány, amely az E-önkormányzati portálon (ohp.asp.lgov.hu) vagy a gyomro.hu honlapon a nyomtatványok menüpont alatt megtalálható.

A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,
Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet,
Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény,
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény,
A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi XCCII. törvény

Gyömrő Település