Budapest 11 Üzemi, szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítása

Környezeti zajt előidéző üzemi (termelő, szolgáltató tevékenység, vagy az ilyen tevékenységhez használt telephely, gép, berendezés, járműhasználat, rakodás) vagy szabadidős (kulturális, szórakoztató, vendéglátó vagy sportlétesítmény, előbbi célú tevékenység, előbbi célra használt berendezés, gép) zajforrásra vonatkozóan a tevékenység megkezdése előtt az üzemeltető köteles zajkibocsátási határérték megállapítását kérni a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése alapján.

Kulcsszavak: szabadidős zajforrás, üzemi zajforrás

Üzemi/szabadidős zajforrást üzemeltető (gazdálkodó szervezet, természetes személy).

A Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Jegyzője felé kérelmet kell benyújtani az üzemeltetőnek az üzemi/szabadidős zajforrás üzemeltetése előtt legalább 30 nappal.

Zajbírság kiszabását vonja maga után.

A kérelmező számára: az üzemeltetést megelőző 30 (harminc) nap.

Hivatal számára: sommás eljárásban nyolc napon, teljes eljárásban hatvan napon belül.

 

A határérték megállapítására vonatkozó kérelmet a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 2. sz. melléklete szerinti nyomtatványon lehet benyújtani.

Az eljárás illetékmentes.

Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Jegyzője

Budapest Főváros Kormányhivatala (1056 Budapest, Váci u. 62.)

Az elektronikus ügyintézés ügyféli alapjog, azonban az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény rendelkezései alapján az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, valamint az ügyfél jogi képviselője elektronikus ügyintézésre kötelezett. A természetes személyek, azaz magánszemélyek számára is nyitva áll az elektronikus út választása, de nem kötelezettség. Az e-ügyintézésre kötelezett szervezetektől papír alapon beérkező beadványok nem alkalmasak a kívánt eljárások megindítására.

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól;

93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról;

27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról

Budapest 11. ker. Település