Közérdekű adatigénylés (Magyar Tudományos Akadémia)

Közérdekű adat megismerése iránti igény benyújtása.

Kulcsszavak: közérdekű adatigénylés, MTA

Adatigénylési szándékát el kell juttatni a Magyar Tudományos Akadémia Titkársága, Kommunikációs Főosztály részére. 

Kérelmét beküldheti elektronikus úton (e-Papíron vagy az info@titkarsag.mta.hu email címen), illetve postai úton is (Bp., 1051 Széchenyi István tér 9.)

Az eljárás illetékmentes, azonban ha az igényelt dokumentumok jelentős terjedelműek, vagy az adatszolgáltatás a munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, akkor az MTA Titkársága költségtérítést állapíthat meg.

MTA Titkársága, Kommunikációs Főosztály

Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat, vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, amennyiben megítélése szerint a közérdekű adat megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem érte.

Az eljárás elektronikus úton történő megindításához e-Papír áll rendelkezésre, amely KAÜ bejelentkezést követően  ITT  érhető el.

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

MTA KOMMUNIKACIO