A Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság (FÖRI) közterület-felügyelőinek döntésével összefüggésben benyújtandó nyomtatvány

Amennyiben kérelmét, a közterület-felügyelő döntésével összefüggésben, az alábbi indokok miatt kívánja benyújtani, úgy kérjük, hogy ezt űrlapot szíveskedjen kitölteni:

 a) a közterület-felügyelő döntésével összefüggésben történő tájékoztatás kérés,

 b) a gépjármű kerékbilinccsel történő rögzítése/elszállítása tárgyában hozott döntés felülvizsgálata iránti kérelem,

 c) közérdekű bejelentés/panasz megtétele,

érdekében.

Kulcsszavak: közigazgatási bírság, elszállítás, kerékbilincs, felülvizsgálat, közérdekű bejelentés, panasz

A) és B) esetben az elkövető, vagy akinek jogát, jogos érdekét az intézkedés közvetlenül érinti (pl. üzemben tartó/tulajdonos). 

C) esetben bármely állampolgár jogosult a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény (továbbiakban: Panasz tv.) alapján panaszt vagy közérdekű bejelentést benyújtani. 

 

a) amennyiben a Rendészeti Igazgatóság közterület-felügyelője Önnel (üzemeltetésében/tulajdonában álló gépjárművel) szemben intézkedést foganatosított (helyszíni bírságot szabott ki, közigazgatási/szabálysértési eljárást kezdeményezett, a gépjárművet kerékbilinccsel rögzítette, és/vagy azt a jogsértés helyszínéről elszállította) és azzal összefüggésben információra van szüksége (pl.: fényképfelvételek kikérése), ezt a nyomtatványt kell kitöltenie;

b) amennyiben a Rendészeti Igazgatóság közterület-felügyelői által foganatosított intézkedés során, gépjárművének kerékbilinccsel történő rögzítésére, vagy elszállításra került sor és álláspontja szerint az intézkedés jogszerűtlen volt, amellyel szemben panasszal kíván élni, ezt a nyomtatványt kell kitöltenie;

c) ha a Panasz tv. szerinti panasz vagy közérdekű bejelentés megtételével kíván élni, szintén ezt a nyomtatványt kell kitöltenie.

Az A) és B) esetben az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) szabályai az irányadók;

C) esetben a Panasz tv. szabályai szerint harminc nap a válaszadási határidő, a törvény külön benyújtási határidőt (ügyfelek részére) nem ír elő.

Az eljárások illetékmentesek.

Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény

A közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről szóló 2017. évi CLXXIX. törvény

FÖRI