Kecskemét - Kereskedelmi tevékenység engedélyezése, illetve bejelentése

Az, aki Magyarország területén kereskedelmi tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát a kereskedelmi hatóságnak bejelenteni.

Működési engedély akkor szükséges az üzlet üzemeltetéséhez, ha ott kizárólag üzletben forgalmazható termékek is értékesítésre kerülnek.

Kulcsszavak: Kereskedelmi tevékenység engedélyezése, bejelentése

Azon egyéni vállalkozók, kistermelők, valamint gazdasági társaságok, akik kereskedelmi tevékenységet kívánnak folytatni.

A kereskedelmi tevékenység bejelentésével kapcsolatos eljárás

Aki Magyarország területén kereskedelmi tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát a kereskedelmi hatóságnak bejelenteni.

A kereskedelmi tevékenység formáját a kereskedő maga választhatja meg a kereskedelmi jogszabály rendelkezései szerint:

A tevékenység helye szerinti település jegyzője jár el az alábbi kereskedelmi tevékenységek esetén:

A kereskedő székhelye szerinti település jegyzője jár el az alábbi kereskedelmi tevékenységek esetén:

A kereskedőnek a kizárólag üzletben forgalmazható termék forgalmazására működési engedély iránti kérelmet kell az üzlet helye szerint illetékes jegyzőnél benyújtania

A kizárólag üzletben forgalmazható termékek:

Az üzletköteles termékek forgalmazására kizárólag a működési engedély határozatnak a véglegessé válásától van lehetőség.

Az üzlet használatára jogosult személyében történő változás esetén – amennyiben az üzletben folytatott tevékenységet, illetve forgalmazott üzletköteles termékkört nem érinti - lehetőség van a működési engedély átvételére.

Egyéb esetben a bejelentést követően megkezdhető a kereskedelmi tevékenység.

Az adatváltozást, valamint a tevékenység megszűnését a kereskedő köteles az adott jegyzőhöz bejelenteni.

 

Szeszes ital kimérési külön engedély

Tilos szeszes italt forgalmazni

A fentiekben megjelölt intézmények napi működési idejének lejárta után történő szeszes ital kimérést a jegyző - a kimérés helye szerint illetékes rendőrkapitányság, valamint az állami adó- és vámhatóság előzetes írásbeli véleményének figyelembevételével - engedélyezheti.

Amennyiben a kereskedő a tevékenységét bejelentés nélkül folytatja, a bejelentésköteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről szóló 186/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése értelmében ötvenezer forint bírság megfizetésére kell kötelezni.

Amennyiben a kereskedő működési engedéllyel nem rendelkező üzletben folytat kizárólag üzlethez kötött kereskedelmi tevékenységet, a jegyző köteles az üzletet azonnal bezáratni.

 

Kereskedelmi tevékenység bejelentését követő naptól számított tizenöt napon belül a hivatal a bejelentést nyilvántartásba veszi.

A működési engedélyezési eljárásban az ügyintézési határidő 25 nap.

Az üzlet üzemeltetésének bejelentése, valamint a működési engedély iránti kérelem benyújtásakor a kereskedőnek igazolni kell az üzlet használatának jogszerűségét, haszonélvezet esetében a haszonélvező, illetve közös tulajdonban álló üzlet esetében a tulajdonostársak hozzájárulásának tényét.

Nincs fizetési kötelezettség.

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Hatósági Iroda Igazgatási Osztály Általános Igazgatási Csoport

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Palackozott szeszes italt forgalmazó üzletek éjszakai nyitvatartása

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 29/2010. (VI. 24.) önkormányzati rendelete értelmében:

A palackozott szeszes italt forgalmazó üzletek hétfőtől vasárnapig 22 órától 06 óráig nem tarthatnak nyitva. A korlátozás alól mentesek azon üzletek, amelyek a szeszesitalok forgalmazását a jelzett időszakban szüneteltetik, ezen tényről a vásárlókat jól láthatóan tájékoztatják, és szándékukról a NYILATKOZAT Palackozott szeszes italok forgalmazásának 22,00 – 06,00 óra közötti szüneteltetéséről űrlap benyújtásával nyilatkoznak.

Fentiekben megfogalmazott tilalom nem vonatkozik az év december 31. és január 1. napjára.

Vendéglátó üzletek éjszakai – eltérő – nyitvatartása

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 16/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelete értelmében:

A vendéglátó üzletek 24.00 órától 06.00 óráig nem tarthatnak nyitva. Ezen rendelkezéstől eltérő nyitvatartás engedélyezéséről első fokon a Közgyűlés Értékmegőrzési Bizottsága dönt.

Kereskedelmi tevékenység bejelentése a tevékenység végzésének helye szerint

Kereskedelmi tevékenység bejelentése a kereskedő székhelye szerint

Működési engedély iránti kérelem

Nyitvatartási idő változás bejelentése

Megszűnt üzlet, kereskedelmi tevékenység bejelentése

Szeszesital kimérés iránti kérelem benyújtása a jegyző felé

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény:

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet:

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény:

 

 

Kecskemét Település