Innovatív csoportok beruházása - erdészeti technológia,erdei termékek feldolgozása/értékesítése (VP)

Az Agrár-Innovációs Operatív Csoportok célkitűzése olyan projektek megvalósítása, amely az agrárgazdaság - beleértve a mezőgazdasági termelés, élelmiszer-feldolgozás, borászat, REL, erdőgazdálkodás - termelékenységének és környezeti hatékonyságának javítását szolgálja, különös tekintettel az erőforrás hatékonyságra és a klímaváltozáshoz való adaptációra.

Az együttműködésen alapuló fejlesztések célkitűzésének az uniós innovációs közösségbe való
bekapcsolódásra vagy nemzetközi együttműködésben való részvételre is alkalmas újdonság
kifejlesztésére kell irányulnia.

Kulcsszavak: VP, EIP, Innováció

A jelen felhívás keretében az alábbiak jogosultak támogatási kérelem benyújtására:
1. A felhívás 3.1.1.1. pontjában foglalt Agrár-Innovációs Operatív Csoport tag jogosultság:
a. agrár-Innovációs Operatív Csoport tagjai: mezőgazdasági termelők és/vagy élelmiszerfeldolgozók
és/vagy erdőgazdálkodók, kutatóhelyek és/vagy, kutatók és/vagy tanácsadók
és/vagy, szaktanácsadók. Jelen felhívás tekintetében egy kutatóhely több projektben is
részt vehet.

2. A felhívás 3.1.2.2. A) pontjában foglalt, a projekt részét képező, az Agrár-Innovációs
Operatív Csoportok tevékenységeinek megvalósításához szükséges beruházások
megvalósítása esetén:
a. Mezőgazdasági termelő
b. Fiatal mezőgazdasági termelő
c. Mezőgazdasági termelők csoportja

3. A felhívás 3.1.2.2. B) pontjában foglalt Agrár-Innovációs Operatív Csoportok projektjeinek
megvalósításához szükséges beruházások megvalósítása esetén:
I. Élelmiszerfeldolgozással kapcsolatos beruházások támogatása (4.2.1.):
a. Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás
b. Mezőgazdasági termelő
c. Az a. és b. pont szerinti jogosultak csoportjai
II. Borászattal kapcsolatos beruházások támogatása (4.2.2.):
a) Mezőgazdasági termelő
b) Termelői csoport és termelői szervezet
c) Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás
d) az a. és b. pont szerinti jogosultak csoportjai.

4. A felhívás 3.1.2.2. C) pontjában foglalt Agrár-Innovációs Operatív Csoportok projektjeinek
megvalósításához szükséges gazdálkodói beruházások megvalósítása esetén
a) 8.1.1. Az erdősítés támogatása
A jogosultsági feltételeknek megfelelő jogszerű földhasználók.
b) 8.2.1. Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása
Magánjogi földhasználók, települési önkormányzatok és azok társulásai.
c) 8.3.1. Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok megelőzése
A kérelmezett erdőrészletre vonatkozóan az erdészeti hatóság által az erdőről, az
erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény
(továbbiakban Evt.) alapján jogerősen nyilvántartásba vett erdőgazdálkodó, valamint
a monitoring és kommunikációs létesítmények és berendezések létesítése esetében a
monitoring tevékenység ellátására jogosult közjogi szervezet.
d) 8.5.1. Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését
célzó beruházások
A támogatott tevékenységgel érintett erdőrészlet vonatkozásában a támogatást
igénylő az erdészeti hatóság által az Evt. alapján jogerősen nyilvántartásba vett
magánjogi erdőgazdálkodó.
e) 8.5.2. Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztés
Az erdészeti hatóság által az Evt. alapján jogerősen nyilvántartásba vett magánjogi, vagy
közjogi erdőgazdálkodók.
f) 8.6.1. Erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására és piaci
értékesítésére irányuló beruházások
Speciális gép- és technológia fejlesztések esetében támogatási kérelmet nyújthatnak be:
- az erdészeti hatóság által az Evt. alapján jogerősen nyilvántartásba vett magánjogi
vagy önkormányzati erdőgazdálkodók.
- vidéki térségben székhellyel vagy telephellyel rendelkező egyéb mikrovállalkozások
vagy kisvállalkozások, (továbbiakban: erdészeti szolgáltató vállalkozások).

A támogatási kérelmekkel kapcsolatos információk elérhetők: 

EZEN A HONLAPON

A felhívás elérhető:  

EZEN A LINKEN

Az eljárás illetékmentes.

Magyar Államkincstár Vidékfejlesztési Támogatások Főosztálya

Irányító hatóság: Agrárminisztérium Vidékfejlesztésért Felelős Államtitkárság

Jogorvoslati lehetőség: Agrárpolitikáért felelős miniszter

Magyar Államkincstár/Támogatások

Pályázat.gov.hu/Vidékfejlesztési Program

272/2014. (XI.5) Korm.rendelet a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről 

VTF