Szombathely MJV Polgármesteri Hivatala – Rendkívüli települési támogatás - Temetési támogatás

A temetési támogatás iránti kérelmet az arra rendszeresített nyomtatvány felhasználásával Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál, valamint   a Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatalánál lehet benyújtani.

Kulcsszavak: Rendkívüli települési támogatás - Temetési támogatás

Szombathely területén lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy.

Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez temetési támogatás annak a kérelmezőnek nyújtható, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át (jelenleg 71.250,- Ft), és az eltemettetés költségeinek viselése létfenntartását veszélyezteti. Nem állapítható meg a temetési támogatás, ha a kérelem a számla kiállítását követő 3 hónap elteltével kerül előterjesztésre, valamint, ha az elhunyt temetése közköltségen történt. A támogatás legkisebb összege a városban elfogadott legegyszerűbb temetési költség 10%-a (2021. évben 31.230,- Ft), legmagasabb összege pedig a városban elfogadott legegyszerűbb temetés teljes költsége (jelenleg: 312.300,- Ft).

A kérelmet az erre rendszeresített nyomtatványon lehet benyújtani, amelyet a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (9700, Szombathely, Kossuth u. 1.-3.) lehet beszerezni, vagy letölthető a https://www.szombathely.hu oldalról.

Az eljárás költség- és illetékmentes.

Szociális és Lakás Iroda

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a rendkívüli települési támogatás, temetési támogatás iránti kérelem elsőfokú hatásköreinek gyakorlását Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesterére ruházta át.

A Polgármester döntése ellen Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűléséhez címzett illetékmentes fellebbezéssel lehet élni.

Ügyfélfogadási idő:

hétfő: 8:00-12:00, 13.00-15.30,
szerda: 8:00-12:00, 13.00-17.00,
csütörtök: 8:00-12:00, 13.00-15.30.

Kérelem, valamint, a családban élő személyeknek a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelméről szóló igazolás és vagyonnyilatkozat, eredeti temetési számla, halotti anyakönyvi kivonat másolata.

A nyomtatvány(oka)t ide kattintva tekintheti meg!

Szombathely Település