SZOMBATHELY MJV POLGÁRMESTERI HIVATALA – Állatvédelmi hatósági hatáskörben a jegyző által lefolytatott állatvédelmi eljárás

Állatvédelmi tevékenység keretében Szombathely közigazgatási területén belül az állatok (haszon-, kedvtelésből tartott) tartási körülményeinek ellenőrzése a jogszabályban foglalt előírások tekintetében.

Kulcsszavak: állat, védelem, állatvédelem

Állatvédelmi, állattartási ügyben bármely természetes személy és jogi személy tehet bejelentést.

Állatvédelmi ügyben bejelentés tehető személyesen, postai úton, e-mailben, elektronikus úton.
A bejelentésnek tartalmaznia kell:

A bejelentéshez, amennyiben rendelkezésre áll csatolni kell az abban foglalt tények igazolására szolgáló bizonyítékokat.

Az állatvédelmi hatósági eljárás esetén az ügyintézési határidő 60 nap.

Állatvédelmi hatósági eljárás lefolytatására irányuló bejelentés, az abban foglaltak igazolására szolgáló bizonyítékok, amennyiben azok rendelkezésre állnak.

Az eljárás illeték és díjmentes.

Szombathely Megyei Jogú Város Jegyzője.

A jegyző felügyeleti szerve a Vas Megyei Kormányhivatal.

A jegyző állatvédelmi ügyben hozott határozata ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak nincs helye. A határozat ellen a közléstől számított harminc napon belül közigazgatási per indítható.

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról.
1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről.
2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről.
383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről.
41/2010. (II.26.) Korm. rendelet a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról.
41/1997. (V. 28.) FM rendelet az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról.
244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet az állatvédelmi bírságról.

Szombathely Település