Budapest 11 A hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzet megállapítása

A jegyző a gyermek, nagykorúvá vált gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetének fennállását állapítja meg a jogszabályban rögzített f feltételek fennállása esetén.
 

Kulcsszavak: hátrányos, helyzet, halmozottan, rászoruló, gyermek

Bármely természetes személy.
 

Kérelmet szükséges benyújtani a nyomtatványon szereplő mellékletekkel együtt.
 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szabályai szerint.
 

Kérelemnyomtatvány,a nyomtatványon szereplő mellékletekkel együtt.
 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján az eljárás költségeit minden esetben az eljáró szerv viseli. 
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Humánszolgálati Igazgatóság Szociális és Egészségügyi Osztály
 

Budapest Főváros Kormányhivatala Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya
 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben.
 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény kérelem

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény.
 

Budapest 11. ker. Település