Pécs – Családvédelmi koordináció - hozzátartozók közötti erőszak

A hozzátartozók közötti erőszak megelőzéséhez kapcsolódó feladatot ellátó intézmények és személyek jelzésére a települési önkormányzat jegyzője családvédelmi koordinációért felelős szervként a hozzátartozók közötti erőszak megelőzéséhez kapcsolódó feladatokat lát el.

Kulcsszavak: Erőszak, bántalmazás, veszélyeztetés, mulasztás, családvédelem

A hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. törvényben (továbbiakban: Hketv.) meghatározott, a megelőzéshez kapcsolódó feladatot ellátó intézmények és személyek kötelesek jelezni.

A Hketv.-ben meghatározott intézményeken túl más is tehet jelzést, ha hozzátartozók közötti erőszak veszélyét észleli.

A bántalmazott jelzés hiányában is kérheti személyes meghallgatását.

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Kulturális és Népjóléti Főosztály területileg illetékes szociális központjainál (a továbbiakban: szociális központok) a bántalmazott kérheti személyes meghallgatását, illetve a szociális központoknál lehet jelzéssel élni.

Az eljárásra az a szociális központ illetékes, amelynek területén a bántalmazott lakcíme van.

A bántalmazott lakcíme az a bejelentett lakóhely vagy tartózkodási hely, ahol életvitelszerűen lakik.

A családvédelmi koordinációért felelős szervre irányadó ügyintézési határidő:

A bántalmazóra és a bántalmazottra irányadó határidő:

Az eljárás illetékmentes.

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Kulturális és Népjóléti Főosztály

Az eljárásra az a szociális központ illetékes, amelynek területén a bántalmazott lakcíme van.

A bántalmazott lakcíme az a bejelentett lakóhely vagy tartózkodási hely, ahol életvitelszerűen lakik.

A családvédelmi koordinációs feladatok nem minősülnek hatósági ügynek, így az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezései arra nem alkalmazhatóak.

Hozzátartozók közötti erőszaknak minősül a bántalmazó által a bántalmazott sérelmére megvalósított, a méltóságot, az életet, a szexuális önrendelkezéshez való jogot, továbbá a testi és lelki egészséget súlyosan és közvetlenül veszélyeztető tevékenység, a bántalmazó által a bántalmazott sérelmére megvalósított, a méltóságot, az életet, továbbá a testi és lelki egészséget súlyosan és közvetlenül veszélyeztető mulasztás (a továbbiakban együtt: hozzátartozók közötti erőszak).

Bántalmazott az a hozzátartozó, akinek a sérelmére a hozzátartozók közötti erőszakot megvalósítják.

Bántalmazó az a cselekvőképes hozzátartozó, aki a hozzátartozók közötti erőszakot megvalósítja, vagy akire tekintettel a hozzátartozók közötti erőszakot más megvalósítja, feltéve, hogy ezzel a bántalmazó egyetért.

Hketv. alkalmazásában:

Az alábbi intézmények és személyek kötelesek jelezni a családvédelmi koordinációért felelős szervnek, ha hozzátartozók közötti erőszak veszélyét észlelik:

Pécs Település